Nieuws over dit onderwerp

Vlaamse regering trekt kaart van Blue Energy

De Vlaamse regering kent 735.400 euro toe aan POM West-Vlaanderen voor de promotie van het Blue Accelerator project dat onder andere windenergie en golf- en getijdenenergie omvat. “Verschillende …

Vlaamse regering heeft visie klaar op macro-regionale strategie voor de Noordzee

Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois lanceert de Vlaamse Regering een visietekst om op EU-niveau een macro-regionale strategie voor de Noordzee tot stand te brengen: “De samenwerking …

Vlaanderen stelt zichzelf nieuwe ambitieuze doelstellingen

Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois lanceert de Vlaamse regering ‘Vizier 2030: een 2030-doelstellingenkader voor Vlaanderen. “Vlaanderen is bij de koplopers van Europa om de …