Nieuws over dit onderwerp

Wateroverlast - minister-president Geert Bourgeois laat onderzoeken of gemeenten in aanmerking komen voor erkenning als ramp

Vlaams minister-president Geert Bourgeois laat onderzoeken of gemeenten die de jongste dagen te kampen hebben gehad met overvloedige regenval, in aanmerking komen voor een erkenning als ramp …

Minister-president Geert Bourgeois en minister van Justitie Koen Geens ondertekenen nieuwe strafrechtelijke prioriteiten voor Vlaanderen

Vandaag is een gemeenschappelijke omzendbrief inzake de strafrechtelijke prioriteiten in Vlaanderen door Vlaams minister-president Geert Bourgeois, minister van Justitie Koen Geens en het College van …

Nederland en Vlaanderen slaan handen in elkaar voor een maatschappelijk verantwoorde productieketen van natuursteen

Met Initiatief TruStone hebben de Nederlandse en Vlaamse natuursteensector samen met de overheden, ngo’s en vakbonden afspraken gemaakt voor een meer duurzame en verantwoordelijke productie en inkoop …