Onroerend erfgoed

 

 

 

 

 

 

 

Onroerend Erfgoed omvat alles wat te maken heeft met archeologie, monumenten, landschappen, varend erfgoed en heraldiek. Een modern en krachtdadig onroerend erfgoedbeleid kan en mag zich niet beperken tot het klassieke beschermingsinstrumentarium.

Tijdens de vorige regeerperiode is de volledige regelgeving met betrekking tot het onroerend erfgoed onder mijn impuls vernieuwd. Dit Onroerenderfgoeddecreet brengt een hele ommezwaai met zich mee: de Vlaamse overheid evolueert van een controlerende naar een kaderstellende kennisadministratie, waarbij oplossingsgerichtheid één van de sleutelwoorden moet worden. Onroerenderfgoedzorg is een opdracht van iedereen. Het hoort een verhaal van dialoog te zijn en van het delen van kennis en informatie. Onroerenderfgoedzorg draagt op die manier bij tot een betere samenleving. Investeringen in onroerend erfgoed hebben een sociale, culturele, ruimtelijke maar ook onmiskenbaar een economische meerwaarde. Onder meer met de Vlaamse Erfgoedkluis wil ik privé-investeerders warm maken om erfgoedprojecten te ontwikkelen. In deze regeerperiode zal ik sterk investeren in het draagvlak voor onroerend erfgoed bij de brede bevolking en bij alle belanghebbenden.

 

Interessante links

http://www.onroerenderfgoed.be

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/

http://www.herita.be

Volg Onroerend Erfgoed op Facebook en Twitter

 

Nieuws over dit onderwerp

Unesco zet deur op een kier voor WO I-Werelderfgoeddossier

“Ik ben verheugd dat Unesco haar beslissing herbekijkt en de deur op een kier zet om de WO I-sites te erkennen als werelderfgoed”, reageert minister-president Geert Bourgeois op de beslissing van …

120.000 euro voor innovatief onderzoek verdwenen middeleeuwse havens in zwinstreek

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, maakt 120.000 euro vrij voor archeologisch onderzoek naar verdwenen middeleeuwse havens in de Zwinstreek …

Voorlopige bescherming van de stoomsleepboot Amical

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, heeft de stoomsleepboot Amical voorlopig beschermd als varend erfgoed “In Vlaanderen is er maar één met stoom …