Onroerend erfgoed

 

 

 

 

 

 

 

Onroerend Erfgoed omvat alles wat te maken heeft met archeologie, monumenten, landschappen, varend erfgoed en heraldiek. Een modern en krachtdadig onroerend erfgoedbeleid kan en mag zich niet beperken tot het klassieke beschermingsinstrumentarium.

Tijdens de vorige regeerperiode is de volledige regelgeving met betrekking tot het onroerend erfgoed onder mijn impuls vernieuwd. Dit Onroerenderfgoeddecreet brengt een hele ommezwaai met zich mee: de Vlaamse overheid evolueert van een controlerende naar een kaderstellende kennisadministratie, waarbij oplossingsgerichtheid één van de sleutelwoorden moet worden. Onroerenderfgoedzorg is een opdracht van iedereen. Het hoort een verhaal van dialoog te zijn en van het delen van kennis en informatie. Onroerenderfgoedzorg draagt op die manier bij tot een betere samenleving. Investeringen in onroerend erfgoed hebben een sociale, culturele, ruimtelijke maar ook onmiskenbaar een economische meerwaarde. Onder meer met de Vlaamse Erfgoedkluis wil ik privé-investeerders warm maken om erfgoedprojecten te ontwikkelen. In deze regeerperiode zal ik sterk investeren in het draagvlak voor onroerend erfgoed bij de brede bevolking en bij alle belanghebbenden.

 

Interessante links

http://www.onroerenderfgoed.be

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/

http://www.herita.be

Volg Onroerend Erfgoed op Facebook en Twitter

 

Nieuws over dit onderwerp

Beheersplan voor Unitas-tuinwijk in Deurne

Het beheersplan Onroerend Erfgoed voor de Unitastuinwijk in Deurne is goedgekeurd. De Unitas-tuinwijk werd in de jaren 1920 en 1930 aangelegd aan het Boekenbergpark. Kenmerkend voor de wijk is de …

Actualisatie van subsidieovereenkomst Fort 4 (Mortsel) levert 500.000 euro extra op

Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois, ook bevoegd voor onroerend erfgoed, is de subsidieovereenkomst van 2016 voor de restauratie van Fort 4 in Mortsel aangepast. “De overeenkomst is …

1,9 miljoen euro voor de restauratie van het schachtgebouw van de steenkoolmijn in Waterschei (Genk)

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van 1.924.450,61 euro toe voor de restauratie van de steenkoolmijn in Waterschei (Genk) “De stad …