Onroerend erfgoed

 

 

 

 

 

 

 

Onroerend Erfgoed omvat alles wat te maken heeft met archeologie, monumenten, landschappen, varend erfgoed en heraldiek. Een modern en krachtdadig onroerend erfgoedbeleid kan en mag zich niet beperken tot het klassieke beschermingsinstrumentarium.

Tijdens de vorige regeerperiode is de volledige regelgeving met betrekking tot het onroerend erfgoed onder mijn impuls vernieuwd. Dit Onroerenderfgoeddecreet brengt een hele ommezwaai met zich mee: de Vlaamse overheid evolueert van een controlerende naar een kaderstellende kennisadministratie, waarbij oplossingsgerichtheid één van de sleutelwoorden moet worden. Onroerenderfgoedzorg is een opdracht van iedereen. Het hoort een verhaal van dialoog te zijn en van het delen van kennis en informatie. Onroerenderfgoedzorg draagt op die manier bij tot een betere samenleving. Investeringen in onroerend erfgoed hebben een sociale, culturele, ruimtelijke maar ook onmiskenbaar een economische meerwaarde. Onder meer met de Vlaamse Erfgoedkluis wil ik privé-investeerders warm maken om erfgoedprojecten te ontwikkelen. In deze regeerperiode zal ik sterk investeren in het draagvlak voor onroerend erfgoed bij de brede bevolking en bij alle belanghebbenden.

 

Interessante links

http://www.onroerenderfgoed.be

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/

http://www.herita.be

Volg Onroerend Erfgoed op Facebook en Twitter

 

Nieuws over dit onderwerp

Voorlopige bescherming van de handschoenenwinkel Ganterie A. Boon in Antwerpen door minister-president Geert Bourgeois

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, beschermt de handschoenenwinkel Ganterie A. Boon in Antwerpen voorlopig als monument.  “De Ganterie A. Boon is …

Definitieve bescherming van twee herenwoningen en gemeenteschool 1 in Vilvoorde door minister-president Geert Bourgeois

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, beschermt de herenwoning Delacre, de directeurswoning Keller en de Gemeenteschool nummer 1 met badhuis in …

Definitieve bescherming van het Eerste Wereldoorlog-slagveld van Bellewaarde Ridge in Zillebeke, Ieper, door minister-president Geert Bourgeois

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, heeft het Eerste Wereldoorlog-slagveld van Bellewaarde Ridge in Ieper (Zillebeke) definitief beschermd als …