Buitenlands Beleid

De Vlaamse samenleving is open en richt haar blik op de wereld. Met onze open economie zijn we ook meer dan andere landen en regio's afhankelijk van de internationale omgeving en van internationale ontwikkelingen. Om vooruit te gaan, moet Vlaanderen meer dan ooit verbonden zijn met het buitenland. Daarom zal ik een ambitieus Vlaams buitenlands beleid voeren, op basis van vijf strategische doelstellingen:

  1. de belangen van de Vlaamse samenleving worden internationaal goed behartig
  2. Vlaanderen heeft een sterke(re) internationale reputatie die ons ook beter vooruit helpt
  3. De Vlaamse economie staat in een sterke concurrentiepositie door internationalisering
  4. Vlaanderen draagt ertoe bij dat de internationale armoede verder afneemt
  5. We werken mee aan een democratischere en rechtvaardigere wereld

Internationalisering van de Vlaamse economie is een absolute prioriteit van het Vlaams buitenlands beleid. Willen we onze toekomstige welvaart verzekeren, dan moeten we de concurrentiepositie van Vlaanderen nu versterken. Het is dan ook essentieel om onze belangen voluit te verdedigen en onze troeven krachtig uit te spelen op het internationale niveau.

Ik hecht veel belang aan internationale solidariteit, duurzame ontwikkeling en mensenrechten. Via de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking willen we ertoe bijdragen dat de internationale armoede verder afneemt.

Om al deze doelstellingen te behalen reken ik op een efficiënte en kwaliteitsvolle organisatie. Ik bouw het departement Internationaal Vlaanderen uit tot een volwaardig Vlaams ministerie van Buitenlandse Zaken. Het agentschap Flanders Investment & Trade verstevigen we als centrale actor voor de internationalisering van de Vlaamse economie.

Nieuws over dit onderwerp

Bourgeois trekt 300.000 euro noodhulp uit voor Rohingyakinderen en Ebola-uitbraak in Congo

150.000 euro noodhulp voor onderwijs van Rohingyakinderen Vlaams minister-president Geert Bourgeois, ook bevoegd voor Buitenlands Beleid, wil tegemoet komen aan de noodoproep van Unicef om de …

Minister-president Geert Bourgeois is tevreden dat de Britse regering meer duidelijkheid verschaft voor de toekomstige relaties met de EU

“Het is goed dat premier Theresa May haar voltallige regering achter een alomvattend voorstel voor de toekomstige EU-VK relatie heeft kunnen scharen. De Britse positie schuift op in de richting van de …

Vlaamse voortrekkersrol in bescherming marien Werelderfgoed loont: Koraalrif in Belize niet langer in gevaar

Het barrièrerif in Belize – het tweede grootste ter wereld – staat sinds 2009 op de lijst van werelderfgoed in gevaar. Met financiële steun van de Vlaamse overheid ontwikkelde Unesco’s mariene …