Buitenlands Beleid

De Vlaamse samenleving is open en richt haar blik op de wereld. Met onze open economie zijn we ook meer dan andere landen en regio's afhankelijk van de internationale omgeving en van internationale ontwikkelingen. Om vooruit te gaan, moet Vlaanderen meer dan ooit verbonden zijn met het buitenland. Daarom zal ik een ambitieus Vlaams buitenlands beleid voeren, op basis van vijf strategische doelstellingen:

  1. de belangen van de Vlaamse samenleving worden internationaal goed behartig
  2. Vlaanderen heeft een sterke(re) internationale reputatie die ons ook beter vooruit helpt
  3. De Vlaamse economie staat in een sterke concurrentiepositie door internationalisering
  4. Vlaanderen draagt ertoe bij dat de internationale armoede verder afneemt
  5. We werken mee aan een democratischere en rechtvaardigere wereld

Internationalisering van de Vlaamse economie is een absolute prioriteit van het Vlaams buitenlands beleid. Willen we onze toekomstige welvaart verzekeren, dan moeten we de concurrentiepositie van Vlaanderen nu versterken. Het is dan ook essentieel om onze belangen voluit te verdedigen en onze troeven krachtig uit te spelen op het internationale niveau.

Ik hecht veel belang aan internationale solidariteit, duurzame ontwikkeling en mensenrechten. Via de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking willen we ertoe bijdragen dat de internationale armoede verder afneemt.

Om al deze doelstellingen te behalen reken ik op een efficiënte en kwaliteitsvolle organisatie. Ik bouw het departement Internationaal Vlaanderen uit tot een volwaardig Vlaams ministerie van Buitenlandse Zaken. Het agentschap Flanders Investment & Trade verstevigen we als centrale actor voor de internationalisering van de Vlaamse economie.

Nieuws over dit onderwerp

Minister-president Bourgeois veroordeelt het bloedbad aan de grens tussen Gaza en Israël

Het bloedbad aan de grens tussen Gaza en Israël schokt elk weldenkend mens. Hamas handelt totaal onverantwoordelijk door mensen massaal de grens over te sturen, in volle bewustzijn dat dit door Israël …

Bourgeois maakt 150.000 euro noodhulp vrij voor Kasai

Vlaams minister-president Geert Bourgeois, ook bevoegd voor Buitenlands Beleid, maakt onmiddellijk 150.000 euro noodhulp vrij voor de jonge slachtoffers van de hongersnood in de Congolese regio Kasai …

Toespraak n.a.v. het bezoek van de voorzitter van de Europese Commissie Juncker aan het Vlaams Parlement

ENKEL HET GESPROKEN WOORD TELT   Mijnheer de voorzitter,Geachte voorzitter van de Europese Commissie,Geachte parlementsleden,Dames en heren, We vieren vandaag Europadag. Op 9 mei 1950 pleitte de …