Minister-president Geert Bourgeois en minister van Justitie Koen Geens ondertekenen nieuwe strafrechtelijke prioriteiten voor Vlaanderen

Door Geert Bourgeois op 15 mei 2019, over deze onderwerpen: Vlaamse regering, Justitie - Algemeen, Veiligheid & justitie
Geert Bourgeois

Vandaag is een gemeenschappelijke omzendbrief inzake de strafrechtelijke prioriteiten in Vlaanderen door Vlaams minister-president Geert Bourgeois, minister van Justitie Koen Geens en het College van Procureurs-Generaal ondertekend. Hierin wordt aangegeven welke overtredingen de Vlaamse regering prioritair strafrechtelijk wil laten vervolgen.

De Vlaamse regering stelde op 30 juni 2017 een lijst van strafrechtelijke prioriteiten op. Deze lijst vormde de basis voor verdere gesprekken met het College van Procureurs-generaal met het oog op de uitvaardiging van een gemeenschappelijke omzendbrief die bindend is voor de parketten. De prioriteiten hebben betrekking op materies waarvoor Vlaanderen bevoegd is zoals onderwijs, mobiliteit, milieu, wapenhandel, ruimtelijke ordening, en gaat over misdrijven zoals dopinggebruik, misbruik van arbeids- en beroepskaarten, inbreuken op de regels inzake zeevisserij,…

“De Vlaamse regering geeft zo binnen haar bevoegdheden onder meer prioriteit aan het bestrijden van criminele organisaties met internationaal of commercieel karakter en het bestraffen van misdrijven die een onherstelbare schade veroorzaken, zoals bijvoorbeeld illegale wapenhandel, inbreuken op dierenwelzijn, afvalfraude, of illegale adopties.”, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is