Geert Bourgeois

Wie is Geert?

Geboren te Roeselare op 6 juli 1951


Licentiaat Rechtsgeleerdheid, Universiteit Gent

Professionele loopbaan

1975 - 2003: Advocaat

Politieke loopbaan

 • Gemeenteraadslid Izegem (1977 - nu)
 • Eerste schepen Izegem (bevoegdheden: Openbare werken, Ruimtelijke ordening, Stadskernvernieuwing, Handel, Middenstand en Industrie, Juridische aangelegenheden (1983 - 1994)
 • Federaal Volksvertegenwoordiger (1995 - 2004)
 • Lid van Onderzoekscommissie Dutroux
 • Lid van de Commissie voor de Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
 • Onderhandelaar OCTOPUS - akkoord (1998)
 • Fractieleider in de Kamer (1999 - 2000)
 • Stichtend voorzitter N-VA (2001 - 2004)
 • Vlaams Volksvertegenwoordiger (2004)
 • Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme (2004 - 2008)
 • Vlaams Volksvertegenwoordiger (2008 - 2009)
 • Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand (2009 - 2014)
 • Minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed (2014 - 2019)
 • Europees parlementslid (2019-heden)

© Foto: Anne Deknock