Minister-president Geert Bourgeois kent 1,2 miljoen euro toe voor de restauratie van de Provinciale Technische Scholen in Boom

Door Geert Bourgeois op 28 juni 2019, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van 1.244.931,76 euro toe voor de restauratie van werkhuizen en gevels van de Provinciale Technische Scholen in Boom.

“De restauratie van de Provinciale Technische Scholen combineert de noodzakelijke moderne ingrepen voor het onderwijs met respect voor de rijke geschiedenis van het pand. De gebouwen blijven hun onderwijsfunctie behouden. De oudste delen van het complex werden in 2004 al beschermd als monument omwille van de historische waarde.”, zegt minister-president Geert Bourgeois.

De Provinciale Technische Scholen Boom werden in 1926-1930 opgericht naar een ontwerp van architecten Camille Bal en Ernest Lamot als instituut voor technisch onderwijs, om vaklui te scholen voor de groeiende nijverheid in de Rupelstreek. De school maakte deel uit van het stedenbouwkundige totaalconcept voor de 'Boomsche Beekbosschen Tuinwijk' waarvan ook het gemeentepark een wezenlijk deel uitmaakte. Het complex, met gescheiden gebouwen voor theorie en praktijk, werd uitgevoerd in art deco met sterk verticaliserende elementen.

Overzicht restauratie

  • Restauratie van het karkas (gevels, daken en stalen spantstructuur);
  • Verwijdering van de verouderde werkinstallaties van de werkhuizen;
  • Nakijken van het schrijnwerk en waar nodig herstellen en herschilderen;
  • Volledige vernieuwing van het zaagtanddak;
  • Vervanging van de zinken dakbedekking en het dak wordt geïsoleerd;
  • De lichtdoorlatende delen van het zaagtanddak worden opnieuw ingevuld met veiligheidsglas en de afwateringsrichting van de dakgoten wordt verbeterd en omgekeerd;
  • Vlotter toegankelijker maken van de dakgoten en de oorspronkelijke staalstructuur wordt nagekeken, hersteld en brandwerend behandeld;
  • Restauratie van de gevels van de oude delen van het hoofdgebouw.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is