Vlaams minister-president Geert Bourgeois roept de volgende federale regering op om het mogelijk te maken kiezers in het buitenland te laten stemmen voor de Europese verkiezingen

Door Geert Bourgeois op 21 juni 2019, over deze onderwerpen: Buitenlands Beleid

Na afloop van de recentste verkiezingen bereikten mij veel klachten van Vlamingen in het buitenland en van de belangenorganisatie Vlamingen In de Wereld over de niet-transparante stembusgangprocedures voor kiesgerechtigden in het buitenland. Naast onduidelijke communicatie vanuit de consulaten blijkt dat stemmen voor de Europese verkiezingen bijzonder moeilijk is verlopen. De huidige procedure is onduidelijk en complex. De ontvangen klachten wijzen erop dat mogelijk vele tienduizenden stemmen verloren zijn gegaan.”, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

De expats werden in april 2018 door de FOD Buitenlandse Zaken gevraagd zich te registreren door middel van een formulier “Registratie als kiezer met woonplaats binnen de Europese Unie”. Dit formulier en de begeleidende uitleg vermeldden nergens dat er nog een bijkomende registratie nodig was voor het verkrijgen van een stembiljet voor de Europese verkiezingen. Bijkomende uitleg was ook niet opgenomen in een tweede brief van eind november 2018 die de indruk gaf een loutere herinnering te zijn. Deze brief bevatte nergens de vermelding dat kiezers zich nogmaals afzonderlijk moesten laten registreren voor de Europese verkiezingen.

Bovendien is er in de zogenaamde FAQ (‘Frequently Asked Questions) op de website van de FOD Buitenlandse Zaken geen spoor te vinden van de Europese verkiezingen. Dit gebrek aan informatie heeft er voor gezorgd dat veel Vlamingen in het buitenland finaal geen stembiljet voor de Europese verkiezingen hebben ontvangen.

Ik betreur dit en ik heb gevraagd aan federaal minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders om de nodige maatregelen te nemen om de belangen van onze kiezers te vrijwaren.”, besluit minister-president Geert Bourgeois.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is