Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Philippe Muyters, Geert Bourgeois op 14 december 2018, over deze onderwerpen: Werken, Welzijn

De Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners schakelen een versnelling hoger rond werkbaar werk. Ze slaan de handen in elkaar voor een actieplan dat moet ondernemingen moet sensibiliseren en inspireren om aan de slag te gaan met een echt beleid inzake werkbaar werk. In de eerste plaats ligt …

Door Geert Bourgeois op 13 december 2018, over deze onderwerpen: Energiebeleid, Klimaat

“Ik wil morgen mijn handtekening zetten onder vijftig procent CO2-reductie. Alleen wil ik dan dat de ministers van Energie en Klimaat aantonen dat we dat kunnen halen én dat dat betaalbaar blijft voor onze gezinnen en onze bedrijven.” Vlaams minister-president Geert Bourgeois weerlegt in Ter Zake …

Door Geert Bourgeois op 10 december 2018, over deze onderwerpen: Buitenlands Beleid

Op voorstel van Vlaams minister-president Geert Bourgeois, ook bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking, keurt de Vlaamse regering twee subsidies voor een totaalbedrag van meer dan 3 miljoen euro goed om de gevolgen van de klimaatverandering in het Zuiden op een innovatieve manier op te lossen: 589 …

Door Geert Bourgeois op 6 december 2018, over deze onderwerpen: Lokale overheid

Vlaamse burgers kunnen binnenkort zelf het initiatief nemen om beleidsvoorstellen in te dienen bij de Vlaamse overheid. Dat is een van de nieuwigheden in het Vlaamse Bestuursdecreet dat minister-president Geert Bourgeois voorstelde. Dat Bestuursdecreet vervangt twaalf bestaande decreten. Tegelijk …

Door Geert Bourgeois op 4 december 2018, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed

Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois lanceerde de Vlaamse regering een oproep om 1 miljoen euro aan projectsubsidies toe te kennen voor archeologisch syntheseonderzoek. Tot en met 1 augustus 2018 konden bedrijven, lokale besturen, universiteiten en andere onderzoekers een aanvraag …

Door Geert Bourgeois op 26 november 2018, over deze onderwerpen: Vlaamse regering

“Bedrijven die duurzaam ondernemen zijn de winnaars van de toekomst. Inzetten op innovatieve technologieën om transparantie in de internationale toeleveringsketen te bevorderen is een win-win situatie voor zowel ondernemer als consument. Bedrijven zetten in op een goede reputatie en tegelijkertijd …