De Europese Unie staat voor een ambitieuze uitdaging om tegen 2050 volledig emissieneutraal te worden. Om deze doelstelling te bereiken en tegelijk de energiebevoorrading te waarborgen, moet kernenergie als duurzame bron een prominentie plaats krijgen in de energiemix. Small Modular Reactors (SMR's) kunnen daarin een belangrijke rol spelen, niet in het minst voor industrie-intensieve regio’s zoals Vlaanderen.

Dankzij hun compact formaat, lagere initiële investeringskosten en snellere bouwtijd bieden ze niet alleen kostenefficiënte oplossingen, maar kunnen ze ook naadloos geïntegreerd worden in onze energie-intensieve industrieën. “Bovendien maken ze het opwekken van CO2-neutrale waterstof mogelijk. Op die manier dragen ze bij tot de energiezekerheid en de verankering van de industriële clusters, met bijhorende jobs, in Vlaanderen”, zegt Geert Bourgeois.

Flexibel, betrouwbaar en milieuvriendelijk

Johan Van Overtveldt: “Deze kleine, modulaire reactoren belichamen de kracht van innovatie om flexibele, betrouwbare, en milieuvriendelijke energieoplossingen te bieden voor een duurzame toekomst voor klimaat én industrie. Daarom pleiten wij op EU-niveau alvast voor het verkorten van de vergunningsprocedures voor dergelijke kleine modulaire reactoren”.

Nucleaire knowhow in eigen handen

De uitrol van deze nieuwe technologie biedt tevens de kans om onze Vlaamse nucleaire expertise uit te spelen binnen én buiten de EU. Denk daarbij in eerste plaats aan het SCK in Mol dat al een tijd SMR’s opnam binnen zijn onderzoekscoop. “In dat opzicht is het ook van belang dat de bestaande kerncentrales zo lang mogelijk operationeel blijven en we onze nucleaire knowhow in eigen handen houden en verder uitbouwen”, besluiten Geert en Johan.