In plaats van een gelijk speelveld, rechtszekere aansprakelijkheid en competitiviteit te bevorderen, veroorzaakt de voorgestelde regelgeving een nieuwe batterij van regels, kosten en lasten. Onze bedrijven worden onder meer verantwoordelijk voor het ethisch ondernemen van al hun leveranciers, over de hele wereld. 

Bezwijken onder regeldruk

Meer bepaald onze kmo’s hebben simpelweg de middelen niet om de hele keten door te lichten en te controleren. Zij bezwijken nu al onder de regeldruk. Volgens een analyse van Graydon zijn 30 procent van onze bedrijven ernstig bedreigd door de rapporteringsverplichtingen van de ESG-richtlijn. 

Cynisch

“Het is wel heel cynisch dat onze premier - weliswaar veel te laat – een Industrial Deal voorstelt, maar tegelijk achter de schermen nieuwe loodzware regels, rapportering en sancties op onze bedrijven wil doordrukken, terwijl onze competitiviteit zwaar onder druk staat en we elke dag industrie verliezen. Leg dat maar eens uit aan onze ondernemingen, de ruggengraat van onze Vlaamse welvaart”, aldus Bourgeois.