Het nieuwe akkoord is belangrijk om meerdere redenen. “Het versterkt ten eerste onze open strategische autonomie inzake kritieke grondstoffen zoals lithium. Dat is geostrategisch van groot belang”, zegt Bourgeois. “We mogen echt niet het hele terrein aan China laten dat lagere en dus minder duurzamere standaarden hanteert dan de EU. Tot slot zal ook de impact op onze landbouwproducten te verwaarlozen zijn.”

Geloof in vrije handel

Dat het Europees Parlement er op de valreep alsnog in slaagt om een handelsakkoord goed te keuren, bevestigt volgens Bourgeois het geloof in vrije, op regels gebaseerde handel. “Een hoopvol signaal in deze moeilijke tijden van deglobalisering en fragmentatie en nodig voor de verbetering van arbeidsomstandigheden, de strijd tegen de klimaatverandering en duurzaamheid, wereldwijd”, besluit Geert Bourgeois.