Voorlopige bescherming van Landhuis Impdehof (Wolvertem)

Door Geert Bourgeois op 1 februari 2019, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed
Impdenhof - Onroerend Erfgoed

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, beschermt voorlopig het Landhuis Impdehof in Meise (Wolvertem).

“Het landhuis heeft een opmerkelijke gevelarchitectuur met een prachtige interieurinrichting en bijhorende tuinen. Dit historisch erfgoed in de Vlaamse Rand gaan we beschermen.’" aldus Minister-President Geert Bourgeois.

Het Landhuis Impdehof met aanhorigheden en park wordt beschermd als monument vanwege de historische, architecturale en ruimtelijk-structurerende waarde. Het is een mooi voorbeeld van een landhuis in neotraditionele bak- en zandsteenstijl. Het werd gebouwd aan het begin van de 20ste eeuw.

Het Impdehof is authentiek bewaard en bestaat uit een groot dubbelhuis met flankerende zijvleugels en twee grote bijgebouwen. Het geheel is een U-vormig ereplein, geopend naar het dorp. Een ruim park in landschappelijke stijl ligt rond het Imdehof.

Je kan van het gebouw aflezen hoe het evolueerde van een laatmiddeleeuwse hofstede naar een grote omwalde buitenplaats, en vervolgens uitgroeide tot een aanzienlijk landhuis voor zijn welvarende eigenaars. Het waren de drossaards van Wolvertem die de buitenplaats lieten bouwen in 1768. Zij stonden decennialang in dienst van de welvarende prinsen Tour en Tassis, eigenaars van het nabijgelegen heerlijk kasteeldomein van Imde. De vier volgende generaties, ondertussen de notabele en welstellende familie t’Kint, bouwden de buitenplaats uit tot een fraai landhuis met park. Ze werden allemaal burgemeester van Wolvertem.

Het huis werd in 1923-1924 wederopgebouwd in neotraditionele stijl, nadat het oude herenhuis door brand was verwoest bij de beruchte ‘Slag om Imde’ op 24 augustus 1914, bij het begin van de Eerste Wereldoorlog.

Kenmerkend voor het hoofgebouw is het verspringend driedelig volume. De repetitieve hoge trapgevels en de grote variatie van gekoppelde kruiskozijnen in steen, afwisselend opgevuld met twee-, drie-, vier- en vijflichtvensters, zorgen voor een rijkelijk uitgewerkte vormgeving. De voor- en achtergevels zijn opvallend versierd met speklagen en doorgetrokken lekdrempels in steen, die per register de muuropeningen aflijnen.

De eclectische en decoratieve interieurafwerking van het Impdehof is puur vakmanschap. De rijkelijke woonkamers op de begane grond zijn afwisselend aangekleed in ofwel een ‘rustige’ neoclassicistische stijl ofwel in de meer ‘zware’ neo-Vlaamserenaissance-stijl.

Het park in landschappelijke stijl is sinds de aanleg halverwege de 19de eeuw ongewijzigd gebleven. Het ontwerp van een onbekende, maar talentvolle tuinarchitect speelt op vernuftige wijze met het perspectief. Het park met de vijver, centrale gazons, bomenrand, bomengroepen, solitairen en met fraaie architecturale tuinelementen, zoals de boogvormige smeedijzeren tuinbrug en het kunstige amfitheatervormig rotsmassiefje met stuw, bezit nog een grote authenticiteit en herkenbaarheid. Het contrast tussen het formele, open karakter van het ereplein en het intiem en besloten karakter van het park verhoogt de belevingswaarde. De bescherming past binnen de herinventarisatie van de Vlaamse Rand.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is