Vlaanderen verwelkomt de inwerkingtreding van de handelsovereenkomst tussen Japan en de Europese Unie. Tegelijkertijd versterken we de banden met Japan via een alomvattend strategisch EU-partnerschap

Door Geert Bourgeois op 1 februari 2019, over deze onderwerpen: Buitenlands Beleid, Vlaamse regering
EU-Japan

Vandaag treedt de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan in werking. De grootste vrijehandelszone in de wereld komt zo open te staan voor onze Vlaamse bedrijven. Net op hetzelfde moment geeft de Vlaamse regering, op initiatief van minister-president Geert Bourgeois, haar zegen over het strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en Japan.

“Deze akkoorden zijn een absolute win-win voor beide partijen. Zo worden 97% van de douanetarieven op Europese goederen geschrapt en werden niet-tarifaire handelsbelemmeringen succesvol aangepakt. Daarnaast is er een bijkomende toegang voor diensten en investeringen gecreëerd, wordt de markt voor openbare aanbestedingen geopend en worden de Europese erkende agriculturele producten beschermd. Wij tonen aan de rest van de wereld dat vrije en faire handel de toekomst is.”, aldus Vlaams Minister-President Geert Bourgeois.

Vlaanderen en Japan hebben van oudsher zeer sterke economische en politieke banden. Op het vlak van buitenlandse handel staat Vlaanderen in 2018, met een totale uitvoer van bijna 3 miljard euro, voor maar liefst 90% van de totale Belgische uitvoer naar Japan. Het handelsakkoord met Japan zal hier alleen maar verder toe bijdragen.

Bovendien, waarborgt het door de Vlaamse regering zopas goedgekeurd strategisch partnerschap een verdere versterking van de banden met Japan op drie onderdelen: een politiek luik, een economisch luik en de samenwerking in verscheidene andere domeinen. Deze kaderovereenkomst wordt de nieuwe juridische basis voor de toekomstige relaties met Japan en de Europese Unie.

De goedkeuring van dit specifiek strategisch partnerschap met Japan door de Vlaamse regering valt samen met de start van de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan. Samen met Japan vormt de EU een markt van ongeveer 600 miljoen inwoners, samen goed voor een derde van het mondiale Bruto Nationaal Product. Uniek aan deze handelsovereenkomst is het aparte luik voor de KMO’s. Het geeft ook hen de kans om op een efficiënte maar veilige wijze in te spelen op de globale markt.

Enkele troeven van het handelsakkoord die voor Vlaanderen van belang zijn:

  • 97% van de douanetarieven op Europese goederen zijn geschrapt;
  • In aanloop naar de inwerkingtreding werden prioritaire niet-tarifaire belemmeringen aangepakt;
  • Bescherming van de Europees erkende agriculturele producten;
  • Opening van de markt voor openbare aanbestedingen op centraal niveau, in 29 regio’s en in de zogenaamde ‘core cities’;
  • Bijkomende toegang tot de markt voor diensten (bv. maritiem transport) en investeringen.

Dit alles zal resulteren in meer keuzevrijheid en scherpere prijzen voor zowel de bedrijven als consumenten. Het schrappen van belemmerende handelstarieven zorgt voor een besparing van jaarlijks 1 miljard euro voor Europese bedrijven. Dit zonder te moeten inboeten op het vlak van milieustandaarden, werkomstandigheden of veiligheidsvoorschriften. Naast het eerder vernoemde KMO-luik is er ook een belangrijk hoofdstuk over duurzaamheid.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is