Vlaanderen versterkt samenwerking met Internationale Arbeidsorganisatie

Door Geert Bourgeois op 11 december 2015, over deze onderwerpen: Buitenlands Beleid

Vandaag keurde de Vlaamse regering, op voorstel van minister-president Geert Bourgeois, ook bevoegd voor Buitenlands Beleid, een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de Internationale Arbeidsorganisatie goed. De Vlaamse regering heroriënteert ook het Vlaams trustfonds bij de IAO. 

Vlaanderen heeft sinds 1991 een nauwe samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Deze VN-organisatie houdt zich specifiek bezig met arbeidsvraagstukken en zetelt in Génève.  

De huidige samenwerkingsovereenkomst diende geactualiseerd te worden. Daarnaast wordt ook het Vlaamse trustfonds – een Vlaams fonds bij de IAO - opgenomen in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. 

• De inhoudelijke focus ligt hierbij op het promoten van waardig werk bij vrouwen en jongeren, met specifieke aandacht voor sociale dialoog. Geografisch wordt er bij voorkeur gewerkt in Zuidelijk Afrika. 

• De Vlaamse regering beslist, alternerend met het Trustfund bij UNESCO, op tweejaarlijkse basis over de financiering die aan dit fonds wordt toegekend. De Vlaamse regering steunde het Trustfonds in 2014 met 900 000 euro. 

Minister-president Geert Bourgeois: 

De samenwerking tussen Vlaanderen en de internationale arbeidsorganisatie bestaat 25 jaar. Met deze vernieuwde overeenkomst toont Vlaanderen aan dat we ook internationaal inzetten op waardig werk”. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is