Vlaanderen verhoogt internationaal VN-klimaatengagement met 9 miljoen euro

Door Geert Bourgeois op 9 januari 2019, over deze onderwerpen: Buitenlands Beleid

Vlaams minister-president Geert Bourgeois, tevens bevoegd voor Buitenlands Beleid, maakt bijkomend 9 miljoen euro vrij voor het VN Green Climate Fund. Minister-president Geert Bourgeois: “Met deze bijkomende 9 miljoen euro verhogen we het internationaal klimaatengagement van Vlaanderen ten aanzien van het VN Green Climate Fund (2016-2019) van 25 tot 34 miljoen”.

Hiermee zal het fonds gebalanceerde projecten op het getouw zetten voor klimaatmigratie en -adaptatie. “Het fonds besteedt bijzondere aandacht aan de behoeften van samenlevingen die zeer kwetsbaar zijn voor de effecten van klimaatverandering”, aldus Geert Bourgeois.

De minister-president maakte bij de laatste begrotingsonderhandelingen reeds 4 miljoen euro bijkomend vrij (2 miljoen in 2018 en 2 miljoen in 2019). Naar aanleiding van de monitoring van de begroting van 2018 in december maakte hij nog eens 5 miljoen extra vrij.

Vlaams internationaal klimaatbeleid

Het Vlaams beleid inzake internationale klimaatfinanciering bestaat naast bijdragen van minister-president Geert Bourgeois (Buitenlands Beleid) en minister Joke Schauvliege (Klimaat) aan het VN Green Climate Fund onder andere ook uit de financiering van concrete klimaatgerelateerde projecten vanuit het beleid inzake Ontwikkelingssamenwerking.

**: Deze bedragen kunnen nog lichtjes wijzigen na definitieve berekeningen begin 2019 en begin 2020

 

“Dankzij deze verhoging zal Vlaanderen zijn belofte nakomen om deze regeerperiode in totaal minstens 58 miljoen euro vrij te maken voor alle vormen van internationale klimaatfinanciering”, aldus minister-president Geert Bourgeois.

VN Green Climate Fund

Het Green Climate Fund (GCF) is een wereldwijd fonds dat is opgericht om de inspanningen van ontwikkelingslanden te ondersteunen bij de uitdagingen als gevolg van klimaatverandering. Het helpt de minst ontwikkelde landen, kleine eilandstaten en Afrikaanse staten hun uitstoot van broeikasgassen te beperken of te verminderen en zich aan te passen aan de klimaatverandering.

Het fonds is opgericht door de 194 landen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) in 2010, als financieel mechanisme van de Conventie, en werd operationeel in 2014. Het fonds wordt beheerd door 24 afgevaardigden die de Verenigde Naties Regionale Groep vertegenwoordigen. Op de website van het GCF (www.greenclimate.fund ) zijn alle details over zowel de donaties als de gefinancierde projecten en werkdocumenten publiek toegankelijk.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is