Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen versterken samenwerking

Door Geert Bourgeois op 18 januari 2019, over deze onderwerpen: Vlaamse regering, Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Gezamenlijke regeringszitting Vlaanderen - Noordrijn-Westfalen

“Met deze regeringszitting hebben we onze grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden versterkt. Mobiliteit, Europa, Brexit, energietransitie, trilaterale chemiestrategie, taalonderwijs en cultuur krijgen een prominente plaats in de bilaterale samenwerking”, aldus minister-president Geert Bourgeois na afloop van een geslaagde gezamenlijke zitting van de regeringen van Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen. “Ik spreek alvast de wens uit dat we deze zitting binnen twee jaar opnieuw kunnen organiseren om de resultaten van de gemaakte afspraken te bekijken. We doen daarvoor al een eerste aanzet met de Vlaamse week van 17 tot 24 maart in Noordrijn-Westfalen.”

Na een succesvolle eerste zitting in Düsseldorf in 2015 is nu in Brussel opnieuw een gezamenlijk regeringsoverleg georganiseerd tussen Noordrijn-Westfalen en Vlaanderen. De betrekkingen tussen beide regio’s zijn intensief en gevarieerd. Zo vond in 2017 ruim een vijfde van de Vlaamse uitvoer naar Duitsland afzet in Noordrijn-Westfalen. Omgerekend is deze deelstaat wereldwijd zowat de 7de handelspartner voor Vlaanderen.

“In 2015 werden 9 besluiten aangenomen, deze keer ging het om niet minder dan 17 besluitdocumenten met daarnaast ook een intentieverklaring om de verkeersverbindingen tussen de Vlaamse zeehavens en het achterland in Noordrijn-Westfalen te versterken”, zegt Bourgeois. “Daarnaast is er beslist om de handen in elkaar te slaan en visies uit te wisselen over hoe de economie in Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen – en vooral de kmo’s – best op de Brexit voorbereid kunnen worden.”

Verder zijn er afspraken gemaakt om op vlak van Europees cohesiebeleid, landinrichting, energietransitie, industrie 4.0 en trilaterale chemiestrategie nauwer samen te werken. Ook het kwalitatief taalonderwijs wordt versterkt waarbij de aandacht voor elkaars taal en cultuur wordt verhoogd.

Met de omzetting van al die afspraken willen beide regeringen snel van start gaan. “Precies daarom staat van 17 tot 24 maart 2019 in Noordrijn-Westfalen een Vlaamse week op het programma. Naast culturele hoogtepunten in Aken en Bonn zal vooral gefocust worden op een inhoudelijk sterke uitwisseling van ervaring, kennis en expertise. Zo wordt gestart met een energieconferentie en een Havendag. De 100ste verjaardag van de Neerlandistiek aan de Universiteit in Keulen biedt een uitstekende gelegenheid om het thema taalonderwijs op te nemen. In het NRW Kulturforum zal uitgebreid aandacht besteed worden aan het programma Vlaamse Meesters en meer bepaald het Bruegeljaar 2019 dat door Toerisme Vlaanderen georganiseerd wordt”, besluit Bourgeois.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is