Vlaamse Regering wijst Thermae Palace niet toe en wil snelle restauratie Koninklijke Gaanderijen

Door Geert Bourgeois op 8 oktober 2018, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed, Vlaamse regering

De regering besliste op 4 mei 2016 om samen met de stad Oostende een openbare procedure op te starten voor de toewijzing van Thermae Palace. “Het dossier is grondig bestudeerd en afgewogen. Maar, de opgesomde aandachtspunten in de conclusie van de beoordelingscommissie tonen aan dat de voorstellen van de kandidaten het doel van het project, namelijk het thermencomplex als architecturale parel opnieuw de glans en uitstraling te geven die het verdient, niet behalen. De Vlaamse regering besliste daarom om het project niet toe te wijzen”, aldus minister-president Geert Bourgeois. 

In eerste instantie zal de stad Oostende een aanvraag indienen voor een erfgoedpremie voor de restauratie van de Koninklijke Gaanderijen die Vlaanderen met hoogdringendheid zal toekennen. De Vlaamse Regering erkent daarmee expliciet de nood om de huidige staat van dit beschermd erfgoed aan te pakken”, vervolgt minister-president Geert Bourgeois.

Er gebeurde in 2012-2013 een proefrestauratie van de Koninklijke Gaanderijen gefinancierd door de Stad Oostende met middelen uit het programma sociaal impuls fonds. De verdere aanpak voor de restauratie van de Koninklijke Gaanderijen vloeit voort uit de bevindingen en resultaten van deze proefrestauratie. “De stad Oostende bereidde het restauratiedossier al voor. Gelet op de hoogdringendheid maar ook op de grote toeristische impact en de belangrijke erfgoedwaarde, wordt eind 2021 als streefdoel van een volledige restauratie van de Gaanderijen aangehouden”, zegt Bourgeois.

Voor de restauratie van het thermencomplex onderzoekt de Vlaamse regering in overleg met de stad Oostende de optie van een meerjarenpremieovereenkomst”, besluit Bourgeois.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is