Vlaamse regering trekt kaart van digitale overheid

Door Geert Bourgeois op 23 december 2017, over deze onderwerpen: Vlaamse regering

Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en viceminister-president Liesbeth Homans keurt de Vlaamse regering vandaag het voorontwerp van het bestuursdecreet principieel goed “Met dit bestuursdecreet kiezen we voor een transparante en eenvoudige regelgeving, burgerparticipatie en een overheid die voluit kiest voor digitalisering”, aldus beide ministers.

Het bestuursdecreet herleidt 12 bestuursdecreten van de afgelopen 15 jaar tot één vereenvoudigd decreet met een aantal nieuwigheden. In plaats van de voormalige versnippering kiezen we met dit decreet voor een sterk vereenvoudigd en overzichtelijk document dat geënt is op een brede interne en externe dialoog.

 

Radicaal digitaal

Digitale dienstverlening wordt de norm. Burgers krijgen met één virtuele toegangspoort, online toegang tot al hun gegevens waarover de overheden in Vlaanderen beschikken. Deze toegangspoort verbindt de bestaande e-loketten met elkaar en maakt zo alle websites en onlinediensten van overheden in Vlaanderen breed toegankelijk. Op die manier kan op elk moment online de voortgang van dossiers geraadpleegd worden.

Het moet allemaal eenvoudig, laagdrempelig en duidelijk. Daarom legt het bestuursdecreet ook de Europese richtlijn voor webtoegankelijkheid op. Deze richtlijn waakt erover dat de websites van overheden in Vlaanderen toegankelijk zijn voor iedereen en in het bijzonder voor doven, blinden en slechthorenden.

 

Burgerparticipatie

De vernieuwingen in dit bestuursdecreet zijn het resultaat van een brede interne en externe dialoog. Deze burgerparticipatie wordt ook doorgetrokken in het akkoord zelf. Burgers krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om zelf voorstellen te doen over het functioneren van de overheid, beleid of regelgeving.

 

Eenvoudige regelgeving

Met dit bestuursdecreeet staat de overheid voor een heldere regelgeving, een transparant taalgebruik en een actieve openbaarmaking van regeringsbeslissingen en bijhorende regeringsdocumenten. Wanneer er nieuwe regelgeving in werking treedt, is er nu ook een actieve informatieplicht.

“Met dit bestuursdecreet kiezen we voor een toegankelijke, efficiënte en slagkrachtige overheid, een partner voor haar burgers”, besluiten minister-president Bourgeois en viceminister-president Homans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is