Vlaamse regering start met strategische toekomstverkenningen

Door Geert Bourgeois op 22 maart 2019, over deze onderwerpen: Vlaamse regering

De Vlaamse regering start, op initiatief van Vlaams minister-president Geert Bourgeois, met het Project Strategische Toekomstverkenningen.

“De snel veranderende geopolitieke verhoudingen en mondiale veranderingen nopen ook de Vlaamse overheid om proactief te kunnen ageren. Om onze welvaart te sterken en samenleving te beschermen, moeten we onderbouwde beslissingenkunnen nemen, die rekening houden met de noden op korte en lange termijn.”, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Voor het aanleveren van data en statistieken kan de Vlaamse regering al rekenen op de Vlaamse Statistische Autoriteit, opgericht in deze regeerperiode. Voor het beleidsondersteunend onderzoek richten we de Studiedienst voor Algemeen Regeringsbeleid op, ook onder de bevoegdheid van de minister-president. Deze dienst verricht onderzoek op korte termijn: bv. impact Brexit op de Vlaamse economie, financieringsstromen tussen de deelstaten in ons land, studies over de grootte van publieke investeringen in Vlaanderen,…

Het derde luik is de oprichting van een Vlaamse Strategische Toekomstraad die de Vlaamse regering informeert en adviseert over de impact van transities en toekomsttendensen op Vlaanderen op de lange termijn en over belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Mogelijke onderwerpen voor deze strategische toekomstverkenningen zijn bv. vertrouwen in burgers, middenklasse onder druk ?, lerende economie, blockchain voor de overheid, …. 

Zowel bij de agendasetting als in de uitvoering van de studies kan de Toekomstraadsamenwerkingsverbanden aangaan met de Vlaamse Strategische Adviesraden, universiteiten, denktanken en toekomstinstituten in binnen-en buitenland.  Samenwerkingsafspraken met de Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) behoren dus tot de mogelijkheden.

De visienota geeft een groeipad weer. De huidige Vlaamse regering treft nog de voorbereidende maatregelen zodat de Studiedienst en de Toekomstraad snel kunnen starten na de nieuwe regeringsvorming. 

“Verandering kan soms heel snel gaan, hierop moet de Vlaamse overheid proactief kunnen inspelen. Met deze visienota zet ik in  navolging van het Groenboek bestuur en Witboek open en wendbare overheid in op beleidsdomeinoverschrijdend en toekomstgericht onderzoek, op maat van Vlaanderen. Een transversale benadering is hierbij nodig, weg van de verkokering. Daarmee houdt de Vlaamse regering ook de vinger aan de pols bij de implementatie van haar Visie 2050 en  zal ze tijdig kunnen bijsturen indien nodig.”, besluit Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is