Vlaamse regering maakt afspraken voor pre- en postelectorale periode

Door Geert Bourgeois op 23 november 2018, over deze onderwerpen: Vlaamse regering

Met de verkiezingen van 26 mei 2019 in het vizier heeft de Vlaamse regering op initiatief van minister-president Geert Bourgeois een gedragslijn opgesteld.

De Vlaamse regering en het Vlaams parlement hebben volheid van bevoegdheid tot 26 mei 2019. Het Vlaams Parlement wordt verkozen voor een vaste termijn van vijf jaar. De Vlaamse regering blijft in functie tot het parlement haar tot ontslag dwingt, tot de regering vrijwillig ontslag neemt, of tot een nieuwe regering verkozen wordt. Het Vlaams Parlement heeft beslist om vanaf 25 april 2019 in vrijwillig reces te gaan en zijn reguliere werkzaamheden op te schorten. Vanaf dan zullen er geen plenaire noch commissievergaderingen worden gehouden. Het Vlaams parlement blijft wel zijn parlementaire controle uitoefenen. Als dat noodzakelijk is, kunnen zowel de plenaire vergadering als de commissies en het Bureau en het Uitgebreid Bureau samenkomen zolang de zitting niet gesloten wordt. Bovendien blijven de volksvertegenwoordigers hun controlebevoegdheden uitoefenen door middel van schriftelijke vragen”, aldus minister-president Geert Bourgeois.

Dit vrijwillig reces heeft geen gevolgen voor de bevoegdheden van de Vlaamse regering, maar in de praktijk is de parlementaire controle vanaf die datum beperkt. Daarom is het gebruikelijk dat de Vlaamse regering zich vanaf dan ook verbindt tot terughoudendheid. Er moet dus vermeden worden beslissingen te nemen die de volgende regering zouden kunnen bezwaren.

Dat geldt in het bijzonder voor de aanwending van de beleidskredieten 2019: het mag de toekomstige regering niet onmogelijk gemaakt wordt in continuïteit een beleid te voeren. Daartoe heeft de Vlaamse Regering reeds eerder beslist om principieel maximaal 7/12 van de kredieten vrij te geven. Gemotiveerde uitzonderingen met het oog op het goed functioneren van de overheid moeten aangevraagd worden.

Ontwerpen van decreet mogen uiterlijk tot 1 februari 2019 in het Vlaams Parlement worden ingediend.

Vanaf 26 januari 2019 geldt ook de sperperiode: strengere regels voor de overheidscommunicatie.  Dit staat ook uitgelegd op de website van de Vlaamse overheid.

Daarnaast gelden er ook een aantal regels vanaf 26 mei 2019 voor de hangende regelgevingsdossiers. Afhankelijk van de fase waarin het dossier zich bevindt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is