Vlaamse regering keurt nieuwe afspraken goed over de restauratie en herbestemming van be-MINE

Door Geert Bourgeois op 11 december 2015, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed

Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois, tevens Onroerend Erfgoed, keurt de Vlaamse regering nieuwe afspraken goed over de restauratie en herbestemming van de be-MINE in Beringen. Op die manier wordt een doorbraak gerealiseerd in het be-MINEdossier. 

Be-MINE is geen nieuw project : het maakte deel uit van de eerdere beslissingen van de Vlaamse regering met name de geselecteerde STAP-projecten (2002), de beslissing inzake het Limburgplan (2005) en de beslissing inzake de uitvoering van de Kaderbeslissing door Lisom (2006). De Vlaamse regering keurde tenslotte op 29 mei 2009 de protocolovereenkomst goed voor de meerjarenplanning van de herstructurering en restauratie van de vroegere mijnsite van Beringen in het kader van het project Mijn-wereld.

Het project behelst de ontwikkeling van het 32 hectaren groot mijnterrein. Het betreft een geïntegreerd residentieel, cultureel, recreatief en retail project.

Binnen het Strategisch actieprogramma Limburg (SALK) werden nieuwe afspraken gemaakt betreffende de invulling van de site en de betoelaging ervan. Dit nieuw afsprakenkader werd vandaag als addendum aan de initiële protocolovereenkomst goedgekeurd.

Minister-president Geert Bourgeois: "Deze aanpassing gebeurt in functie van de gewijzigde invulling en fasering van de verschillende deelprojecten voor de periode 2015-2020 en zorgt ervoor dat de erfgoedwaarden van de beschermde mijnsite van Beringen behouden blijven en de restauratie versneld wordt aangepakt."

Voor de restauratie, die in 2020 voltooid zal zijn, wordt 20 miljoen uitgetrokken. 

Achtergrond

De mijnsite van Beringen werd in 1993 integraal beschermd als monument. Het is de enige mijnsite in Limburg waar het industriële hart van de mijn bewaard is, de site is hierdoor ook uniek in Europa.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is