Vlaamse Regering keurt nieuwe aanstellingsprocedure gouverneurs goed

Door Geert Bourgeois op 29 november 2013, over deze onderwerpen: Benoemingen

Vandaag keurde de Vlaamse Regering, op voorstel van minister van Bestuurszaken en Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois, een nieuwe aanstellingsprocedure voor provinciegouverneurs goed. Die wordt transparanter en laat ruimte voor een inbreng door de parlementsleden. Het voorstel zal nu ter bespreking worden voorgelegd aan de Commissie Binnenlandse Aangelegenheden van het Vlaams parlement.

Om de aanstellingsprocedure transparanter te maken, wordt deze gebaseerd op de procedure voor de aanstelling van een leidend ambtenaar. De selectie gebeurt aan de hand van een open procedure, door een onafhankelijk selectiebureau. De Vlaamse Regering selecteert daarna op voordracht van de minister van Binnenlands Bestuur de volgens haar meest geschikte kandidaat. Die wordt uitgenodigd voor een hoorzitting in de Commissie Binnenlandse Aangelegenheden, waar de parlementsleden een debat voeren. Na afloop van de hoorzitting wordt de kandidaat voorgedragen aan de federale regering.

Er is voor de functie van gouverneur ook een functiebeschrijving opgesteld. De procedure zal worden verankerd in het statuut van de provinciegouverneurs.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is