Vlaamse regering erkent ramp Alveringem

Door Geert Bourgeois op 5 april 2019, over deze onderwerpen: Vlaamse regering
Stormschade - CC

Vandaag erkende de Vlaamse regering, op voorstel van minister-president Geert Bourgeois, de storm die plaatsvond op 27 juli 2018 in Alveringem officieel als ramp. Uit onderzoek blijkt dat de wettelijke waarden voor regenval, storm- en/of lokale rukwinden werden overschreden. Het Vlaams Rampenfonds zal nu verder de ingediende schadegevallen afhandelen.

Sinds de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd voor de erkenning van en financiële tegemoetkomingen voor rampen die zich vanaf 1 juli 2014 hebben voorgedaan.

“Uit een technisch verslag van het Vlaams Rampenfonds en wetenschappelijke gegevens van het KMI en de Vlaamse Milieu Maatschappij blijkt dat de criteria inzake regen en storm- en lokale rukwinden ruim overschreden zijn. Conform het decreet openen we dan ook het Vlaams Rampenfonds om de geleden schade te vergoeden”, stelt minister-president Geert Bourgeois.

Na de storm van 27 juli 2018 heeft de gemeente Alveringem op 24 augustus een aanvraag tot erkenning als algemene ramp ingediend bij het Vlaams Rampenfonds. Hierin zijn 17 schadegevallen genoteerd voor een geraamd totaal schadebedrag van 128.840,4 euro. Het eindbedrag zal pas duidelijk worden na indiening van de individuele schadedossiers.

De daadwerkelijke vaststelling tot ramp gebeurt steeds op basis van adviezen van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) en de Vlaams Milieu Maatschappij (VMM). De wetenschappelijke adviezen werden respectievelijk ontvangen op 5 oktober 2018 en 8 oktober 2018.

Na goedkeuring van de erkenning door de Vlaamse regering van vandaag volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Vanaf de maand die volgt op deze publicatie hebben de getroffenen drie maand de tijd om hun dossier bij het Vlaams Rampenfonds in te dienen. Dit zal digitaal kunnen via het e-loket van de Vlaamse overheid: https://overheid.vlaanderen.be/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen. 

De Vlaamse regering wijst erop dat uw verzekeraar het eerste aanspreekpunt is. “De tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds is voorbehouden voor goederen die niet kunnen verzekerd worden in het kader van een brandpolis “eenvoudige risico’s.” besluit minister-president Geert Bourgeois. 

Enkele cijfers

  • Regen: Het blijkt dat de overvloedige regenval voor Alveringem, op 27 juli 2018, de drempel heeft bereikt van 30l/m² op 1 uur of 65l/m² op 24 uur. De overvloedige regenval wordt bijgevolg beschouwd als een algemene ramp.
  • Storm- en lokale rukwinden: Uit het technisch verslag opgesteld door het Vlaams Rampenfonds blijkt dat het weersfenomeen van 27 juli 2018 te Alveringem aan de vereiste wettelijke erkenningscriteria (F2 op de schaal van Fujita) voldoet. Bijgevolg wordt er tevens een erkenning als algemene ramp voorgesteld van de rukwinden met een lokaal karakter.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is