State of the Union. N-VA : « Niet ‘meer’, maar ‘béter’”

Door Geert Bourgeois op 16 september 2020

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft vanochtend haar eerste State of the Union gebracht. Zoals verwacht focuste deze nagenoeg volledig op het herstelbeleid na de pandemie. “Aan uitdagingen is er de komende periode in de EU geen gebrek. Het zal zaak zijn om de juiste focus te behouden en niet elke uitdaging te beantwoorden met een gratuit pleidooi voor “meer Europa”. Wij pleiten voor een “béter Europa” dat zich, nu meer dan ooit, toelegt op zijn primaire taak: welvaart en jobs creëren”, aldus de Europese N-VA-fractie.

 

Niet meer bevoegdheden, maar bétere coördinatie

Gezondheidsbeleid is een bevoegdheid van de lid- en deelstaten, en dat moet ook zo blijven. Het is in de lokale democratie, dicht bij de mensen, dat de beleidskeuzes gemaakt en gefinancierd moeten worden.

Hetzelfde kan gezegd worden over sociaal beleid. Het pleidooi van de Commissievoorzitster voor verplichte minimumlonen in Europa is een uitholling van de lidstaatdemocratie. De herverdelende bevoegdheden zitten bij de lidstaten.

Deze subsidiariteit neemt niet weg dat de EU een toegevoegde waarde kan zijn voor alle lid- en deelstaten door beter te coördineren. De EU moet nu haar meerwaarde bewijzen door tot uniforme kleurcodes te komen, met dezelfde betekenis in heel de EU en waarbij zij maximaal het vrij verkeer van personen vrijwaart. Dit zijn twee uiterst belangrijke maatregelen om ons kroonjuweel, de interne markt, en de Schengenzone, te beschermen.

“Het is totaal ongepast van de Commissie om uitgerekend nu te spreken over uitbreiding van Europese bevoegdheden. De EU moet nu geen tijd steken in onnodige toekomstconferentiebespiegelingen, maar ‘deliveren’!”, zegt N-VA-delegatieleider Geert Bourgeois.

 

Niet meer doelstellingen, maar bétere maatregelen

Minstens 40 procent minder uitstoot van broeikasgassen. Dat doel had Europa zich gesteld, en om het te bereiken werd de voorbije legislatuur een hele batterij aan wetgeving goedgekeurd die nu in de lidstaten volop in praktijk wordt gebracht. Om zich van de nodige politieke steun te verzekeren, zwoer Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in de aanloop naar haar aanstelling een dure groene eed: de klimaatdoelstellingen voor 2030 zouden fors worden verhoogd naar 50 tot 55 procent uitstootvermindering. Daarbovenop wil Europa tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Nu kondigt von der Leyen aan dat minstens 55 procent haalbaar is. 

 “Een opbod van doelstellingen zal de Europese Unie en de lidstaten geen deugd doen”, zegt Europees parlementslid Johan Van Overtveldt. “Ik heb sterke twijfels of het sociaal-economische weefsel, dat zwaar aangetast is door de crisis, deze ambitie zal kunnen dragen. De beloofde impactanalyse daarvan hebben we nog niet gezien. Uiteraard moet de Europese Unie investeren in een duurzame transitie, en vanzelfsprekend kan ze daarin een voortrekkersrol spelen. Maar er is grote nood aan meer middelen en concrete, haalbare en betaalbare maatregelen”.

 

Innovatie voor transformatie

N-VA is tevreden met de klemtonen van von der Leyen op investeringen in de groeipolen van de toekomst: artificiële intelligentie, industrialisering, digitale infrastructuur, 5G, 6G, glasvezelnetwerken enzovoort. Dé hefboom om een duurzame toekomst te verzekeren is investeren in innovatie, onderzoek en ontwikkeling. De wereld wacht niet op ons. Europa moet onze onderzoekers en ondernemers de ruimte en de middelen geven om te excelleren. N-VA wil daarom een Europees budget van de 21ste eeuw, waarbij het zwaartepunt van de investeringen en middelen opschuift naar innovatie en onderzoek.

 

Assertiever Europa in de wereld

"We hebben veel beloften gehoord over een geopolitieke commissie, maar onze mondiale uitdagingen stapelen zich op. Een steeds agressiever Rusland, een China dat de mensenrechten schendt en een autocratisch en provocerend Turkije. Woorden zijn niet langer voldoende. De EU moet zichzelf bewijzen met haar acties”, aldus Europees parlementslid Assita Kanko.

“De klok tikt om het vertrouwen van Europese burgers terug te winnen. “Het migratie- en asielstelsel deugt niet en moet drastisch worden verbeterd. Dit bereiken we niet met het aanpassen van een reeds mislukt migratiebeleid, zoals het verplichte herplaatsingssysteem als het EU-migratiesysteem 2.0. Het is slechts oude wijn in nieuwe zakken. Europa moet moed tonen. En durven te vernieuwen.

We hebben een nultolerantiebeleid ten aanzien van mensenhandel nodig. Zodat overeenkomsten om afgewezen asielzoekers terug te sturen naar hun land van herkomst nageleefd worden. En we behoorlijk kunnen investeren in de grensbewaking van FRONTEX. Ik hoop dat de Commissie met gezond verstand deze weg in slaat”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is