Staat van de Unie: N-VA geeft de Commissie Von der Leyen een onvoldoende

Door Geert Bourgeois op 13 september 2023

Commissarisvoorzitter Von der Leyen lanceerde tal van voornemens aan de vooravond van het resterende korte werkjaar. Deze voornemens komen te laat en moeten vaak repareren wat fout aangepakt werd door deze Commissie. “Deze Commissie Von der Leyen mist daadkracht omdat ze steeds de kar voor het paard spant en diezelfde kar vervolgens nog eens overlaadt met te veel regels en torenhoge ambities, zonder de nodige concrete acties. Zo verliezen we terrein in een globale competitieve context”, aldus N-VA-delegatieleider Geert Bourgeois.

 

EU verliest competitiviteit

Voor open economieën als Vlaanderen is het cruciaal dat we competitief blijven, maar een Europese competitiviteitsagenda heeft de N-VA sinds de aanvang van deze Commissie gemist. “Er was de Inflation Reduction Act (IRA) van de VS nodig om de Europese Commissie wakker te schudden. We zien bestaande bedrijven en nieuwe investeringen naar de VS trekken. Het ‘Huis van de Europese Competitiviteit’ staat al een paar jaar in brand en wat doet de Commissie dan eindelijk? Draghi bellen”, stelt Geert Bourgeois teleurgesteld vast.

 

Al jaren timmert de N-VA op de noodzakelijke maatregelen, zoals:

  • De voltooiing van de interne markt, die een broodnodige groei van 12% kan opleveren.
  • Veel minder verstikkende regels. De ironie wil dat de Commissie nu een speciale gezant voor KMO’s zal aanstellen om de druk van de verslaggeving met 25% naar beneden te brengen, terwijl wij al jaren bij elke nieuwe wet KMO-vriendelijkheid en minder regeldruk vragen.
  • Veel snellere verlening van vergunningen, zowel voor publieke als private investeringen. Je krijgt nauwelijks nog een spade in de grond.
  • De verschuiving van het budget naar onderzoek & ontwikkeling en economie.
  • Het herstel van het gelijk speelveld binnen de EU. Door de versoepeling van de staatssteunregels trekken grote landen (DE, FR) met diepe zakken de grote nieuwe investeringen aan ten nadele van de klein lid- en deelstaten.
  • Zorgen voor een OPEN strategische autonomie met veel meer handelsverdragen. Dit is goed voor de creatie van veel jobs, maar ook noodzakelijk om onze aanvoerlijnen, vooral van kritieke grondstoffen, te verzekeren.

 

De impact van de Green Deal

Johan Van Overtveldt: “Von der Leyen noemde de Green Deal "ongeëvenaard", maar moet aan het eind van de rit ook erkennen dat het de competitiviteit van de EU geen deugd gedaan heeft.  Het is een beetje cynisch dat men dat verlies aan concurrentiekracht nu gaat proberen te compenseren met allerhande nieuwe plannen.  Dit is namelijk exact waar wij van bij de start van de Green Deal voor gewaarschuwd hebben, dat de plannen te ambitieus en voortvarend waren, en dat er geen degelijke analyse van de impact werd gemaakt”.

Energie: de kern.

Van Overtveldt stelt vast dat de Commissie er maar niet in slaagt om het taboe rond nucleaire energie te verbreken: “Het zou echter vanzelfsprekend moeten zijn dat kernenergie als betrouwbare, solide en duurzame energiebron een prominente plaats krijgt in de energiemix”.

 

Inflatie en begroting: onlosmakelijk verbonden

De Commissievoorzitter mag dan wel erkentelijk zijn voor het werk dat de Europese Centrale Bank levert.  Volgens Van Overtveldt gaat ze daarmee wel erg gemakkelijk voorbij aan het feit dat de lidstaten hierin ook een grote verantwoordelijkheid dragen, waarop de Commissie zou moeten toezien. “Zolang vele lidstaten blijven kampen met aanzienlijke tekorten, zal er druk op de ECB blijven bestaan om beleid te voeren dat haaks staat op het bestrijden van inflatie”.

Van Overtveldt waarschuwt ook dat dit niet het moment is om te gaan wensdromen over een Fiscale Unie.  “Dit zou een voorafname zijn op gigantische politieke spanningen en discussies binnen de EU.  Onze maatschappij, burgers en bedrijven zijn op dit moment meer gebaat zijn bij stabiliteit en zekerheid, in plaats van een zoveelste avontuur”.

Voor het idee van Common European Funding (STEP) valt er volgens Van Overtveldt best iets te zeggen.  “Al zou men best het Europese budget in zijn geheel sneller en grondiger hervormen, via een toekomstgerichte shift met veel meer aandacht voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie”.

 

Betere punten voor buitenlandbeleid en geopolitiek

De EU heeft zich van meet af aan en nog altijd achter Oekraïne geschaard. Er is een partnerschap met de VS, het Windsorakkoord met het VK, een handels- en technologisch akkoord met India. Ook het nastreven van wereldwijde partnerschappen zoals een mondiaal panel voor kunstmatige intelligentie is positief.

Von der Leyen zet zich ook af tegen de plannen van Charles Michel om met een big bang de EU uit te breiden. Uitbreiding kan alleen op basis van verdiensten en een beoordeling van land tot land. 

 

Falend migratie en Afrika beleid

"Von der Leyen kaart terecht belangrijke punten aan", bemerkt Assita Kanko. "Zo schept ze duidelijkheid rond vrouwenrechten en seksueel geweld: “nee is nee" als basisprincipe. Want gelijkheid zonder vrijheid van geweld bestaat niet. Maar rondom het huidige EU-migratie- en Afrikabeleid bulkt het van de illusies bij de Commissievoorzitter. Hoe kan ze pleiten voor de uitbreiding van Schengen terwijl we er niet eens in slagen onze EU-buitengrenzen te beschermen? Hoe kunnen we de mislukte en vage deal met Tunesië beschouwen als een blauwdruk voor deals met andere landen terwijl de toestroom via Tunesië nu explodeert?"

Verder baart het Kanko ook zorgen dat het organiseren van een internationale conferentie haar oplossing schijnt te zijn voor het probleem van mensensmokkel.

Kanko is teleurgesteld dat Von der Leyen niets concreets over het EU-Afrika beleid vertelt, terwijl de Sahel volgens Global Terrorisme Index nu het epicentrum van islamitisch terrorisme is. Het is dichter bij ons bed dan we denken. Gaan we opnieuw dezelfde fout maken?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is