SOTEU - “EU moet dringend focussen op kerntaken: burgers en bedrijven beschermen”

Door Geert Bourgeois op 14 september 2022

De EU heeft de energiecrisis voor een groot deel over zichzelf afgeroepen en faalt in haar plicht om haar burgers en economie te beschermen. Dat is de analyse die de N-VA-fractie maakt naar aanleiding van de zoveelste State of The Union in crisistijd. In plaats van met zichzelf bezig te zijn en bevoegdheden van de lidstaten in te nemen moet de EU zich focussen op haar kerntaken en strategisch vooruitkijken. Burgers hebben nu niets aan een verdragswijziging. N-VA-delegatieleider Geert Bourgeois: “De EU moet meer inzetten op groeibevorderende maatregelen, anticiperen en niet steeds reactief gaten stoppen met meer bevoegdheden, meer geld en nieuwe fondsen".

Geopolitieke naïviteit 

N-VA wacht nog steeds op Von der Leyens belofte van een EU als ‘global actor’. In het licht van deze totaal veranderde wereld is er veel te weinig ingezet op de diversificatie van toeleveringsketens, dat maakte de Covidcrisis al pijnlijk duidelijk, maar ook inzake energie zijn we veel te afhankelijk van Rusland en voor onze maakindustrie van China.

Geert Bourgeois, lid van de commissie Internationale Handel: “Ik pleit daarom onomwonden voor een nieuw assertief elan inzake handel: dit moet groei genereren en onze afhankelijkheid van autoritaire regimes snel afbouwen. Handelsakkoorden moeten voorzien in specifieke behoeften, waaronder de levering van kritieke grondstoffen (zoals lithium uit Chili) en mineralen, met het oog op de energietransitie en het veiligstellen van de bevoorradingsketen. Ik verwacht dan ook niets anders dan dat deze Commissie naast dat met Nieuw-Zeeland ook handelsakkoorden sluit en/of ratificeert met Australië, Chili, Mexico, MERCOSUR en India”.

Energie: Concurrentievermogen en koopkracht beschermen 

De voorstellen van Commissievoorzitter von der Leyen zullen voor burgers en bedrijven deze winter geen enkel verschil maken.  Nochtans was net dat de opdracht voor de Commissie; een noodplan voorleggen.”, zegt Johan Van Overtveldt, voorzitter van de Begrotingscommissie en coördinator in de Commissie voor Economische- en Monetaire Zaken.

De aangekondigde maatregelen zullen niets veranderen aan de elektriciteitsprijzen. Het is hoogst onduidelijk wat er in de praktijk allemaal onder het prijsplafond op hernieuwbare- en kernenergie zal vallen.  Het afromen van overwinsten in de sector van fossiele brandstoffen klinkt goed, maar zal het juridisch stand houden, en wat met producenten van buiten de EU?  De Commissie wordt hoe dan ook geconfronteerd met uiteenlopende belangen, en moet hopen op de goedkeuring van alle lidstaten.  In de praktijk zal dat betekenen dat concrete effecten nog lang op zich zullen laten wachten”.

Van Overtveldt: “Hetzelfde geldt voor de verplichte besparing op energieverbruik die de Commissie wil opleggen.  De Commissie kan dat niet opleggen, ze kan enkel hopen op medewerking van de lidstaten.”

De energiecrisis waarin we ons vandaag bevinden heeft Europa voor een groot stuk aan zichzelf te danken. Europa heeft decennialang berust in een economisch model dat gebaseerd is op goedkoop Russisch gas.  De evolutie naar duurzame energieproductie is uiteraard nodig, maar men heeft die omslag onderschat, zowel in prijs als in tijd.”,

Van Overtveldt benadrukt dat Europa de voorbije decennia te weinig geïnvesteerd heeft in een eigen energievoorziening en infrastructuur. “Bovendien zou investeren in kernenergie op dit moment een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Het is een duurzame energiebron, zonder CO2-uitstoot die ons meer bevoorradingszekerheid en onafhankelijkheid zou bieden.”

Migratiepact?

Tot slot eist de N-VA dat er nu dringend werk wordt gemaakt van een sluitend migratiebeleid. Na de bankencrisis, de Covidcrisis, de Russische invasie met vluchtelingenstroom uit Oekraïne en de huidige energiecrisis, kan de EU zich absoluut geen nieuwe migratiecrisis veroorloven.

Assita Kanko, Lid van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken: “Het is goed dat de EU verenigd achter Oekraïne blijft staan en dat Olena Zelenska hier is. Daarvoor heeft u, Voorzitter Von der Leyen, voor de volle 100% mijn steun. Ik wil u echter waarschuwen: om het draagvlak bij de bevolking voor deze noodzakelijke geopolitieke strijd en voor Europa gaaf te houden, is het ook belangrijk dat u een inhoudelijke visie voorstelt voor het bredere interne beleid dat dient gevoerd te worden zoals het écht kordaat aanpakken van illegale migratie en het lam leggen van de steeds groeiende drugshandel en het geweld dat ermee gepaard gaat. Uw buiten-Europees beleid legt de juiste accenten. Doe dat nu ook voor uw binnen-Europees beleid.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is