SALK geeft een boost aan Limburg en wordt ook volgende regeerperiode voortgezet

Door Geert Bourgeois op 17 december 2018, over deze onderwerpen: Vlaamse regering

In 2014 werd aan het SALK-programma een loopduur tot 2019 toegekend. Dat wil zeggen dat de overlegstructuur van de SALK Taskforce in principe haar einde kent volgend jaar.

“Heel veel projecten zijn weliswaar reeds gerealiseerd of beslist, maar de uitvoering ervan op het terrein moet verder bewaakt worden. Sommige projecten zijn nog in voorbereidingsfase. Het is belangrijk dat zulke grootschalige plannen correct uitgevoerd worden zodat ze op het terrein een maximaal positief resultaat bewerkstelligen. Een efficiënte opvolgstructuur blijft bijgevolg noodzakelijk, ook na de huidige regeerperiode.”, zegt Vlaams minister-president en voorzitter van de SALK Taskforce Geert Bourgeois.

Samen met nieuwe Bestendige Deputatie

De minister-president kreeg het mandaat van de SALK Taskforce om in het voorjaar van 2019 in overleg met de nieuwe Bestendige Deputatie en andere betrokken actoren een voorstel uit te werken voor een efficiënte opvolgstructuur van het SALK na de huidige regeerperiode.

“De betrokkenheid van de federale en Vlaamse regering alsook van de belangrijkste politieke en sociaal-economische actoren in Limburg blijven daarbij de uitgangspunten.”

Werkloosheid in Limburg met 33% gedaald sinds de sluiting van Ford Genk

Na de sluiting van Ford Genk was de werkloosheidsgraad in Limburg met 9,1% zeer hoog. Eind november 2018 is die intussen met maar liefst 33% gedaald naar 6,12%, ongeveer op het niveau van het Vlaamse gemiddelde (6,08%). Intussen telt de provincie Limburg iets minder dan 25.000 werkzoekenden.

94% van de middelen besteed of toegewezen

De SALK Taskforce kwam samen voor het ondertussen achtste voortgangsrapport. Daaruit blijkt dat 89,3% van het totaal aantal SALK-projecten gerealiseerd is of op schema zit. 94% van de voorziene financiële middelen is op dit moment besteed of toegewezen.

In de SALK Taskforce werd voorts de laatste stand van zaken besproken over de belangrijkste dossiers zoals de sanering en herontwikkeling van de Ford-terreinen, de ruimtelijke uitvoeringsplannen voor het Economisch Netwerk Albertkanaal, de mobiliteitsdossiers en de plannen voor een nieuwe campus voor de maakindustrie op de Thor-site in Genk.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is