Qatargate : Bourgeois : “JA aan versterking interne regels, NEEN aan externe bevoogding”

Door Geert Bourgeois op 14 februari 2023

Europees parlementslid Geert Bourgeois waarschuwt voor de oprichting van een zogenaamd ‘Ethisch orgaan’. “In onze terechte verontwaardiging over ‘Qatergate’ mogen we fundamentele verworvenheden niet overboord gooien. Een interinstitutioneel orgaan samengesteld uit externen, bovendien onder andere aangeduid door de Europese Commissie is in strijd met de scheiding der machten”, aldus Bourgeois.

Volgens Geert Bourgeois, tevens lid van het Raadgevend Comité voor de Gedragscode van de leden van het EP, moeten de interne regels nog verder aangescherpt en de transparantie verbeterd worden, maar een nieuw controleorgaan oprichten waarbij de uitvoerende macht (Europese Commissie) het parlement mee kan controleren - rechtstreeks of onrechtstreeks - is onaanvaardbaar.

Geert Bourgeois: “Commissie en parlement moeten natuurlijk dezelfde ethische principes hanteren, maar er gelden andere regels voor de leden van het Parlement dan voor die van de uitvoerende macht. Het parlement hoort de executieve te controleren en niet omgekeerd”.

Bovendien moeten we waken over de Freedom of Speech van parlementsleden. Geert Bourgeois: “Parlementsleden zijn uiteraard onderworpen aan interne tuchtsancties, maar parlementaire onverantwoordelijkheid verdraagt geen enkele externe controle. Een parlementslid moet vrijuit kunnen spreken in de uitoefening van zijn functie. Dit is geen persoonlijk voorrecht van de leden, maar een garantie voor de onafhankelijkheid van het parlement en zijn leden. Vooraleer we het beseffen, hebben we te maken met een vorm van censuur”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is