Qatar-gate - Bourgeois: “meer transparantie, maar geen interinstitutioneel ethisch orgaan”

Door Geert Bourgeois op 13 december 2022

Geert Bourgeois, lid van het raadgevend comité voor de ‘Gedragscode voor leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten’, is geschokt door het zware corruptieschandaal. Hij roept op om de regels inzake transparantie en belangenconflicten voor Europese parlementsleden aan te scherpen, maar waarschuwt tegelijk voor steekvlampolitiek: “Corruptie is een misdrijf. Daar is geen nieuwe wetgeving voor nodig. Aan de hand van wat we vernemen uit de media deed en doet het Belgisch gerecht zijn werk. Misbruik van Europees geld, ook door parlementsleden, wordt bestreden en beteugeld door Olaf”.

N-VA-delegatieleider in het Europees Parlement Geert Bourgeois steunt de oproep tot aanscherping van de transparantieregels. “Alle contacten, ook met vertegenwoordigers van derde landen, zouden gemeld moeten worden”.  

Hij verzet zich echter tegen de oprichting van een interinstitutioneel ethisch orgaan: “Het zou onbegrijpelijk zijn dat een parlement zijn leden onderwerpt aan het ‘mede’oordeel van de Europese Commissie, als uitvoerende macht. We gaan toch het principe van de scheiding der machten en de onafhankelijkheid van het parlement niet stommelings op de helling zetten. De basis van onze parlementaire democratie is dat het parlement de uitvoerende macht controleert, maar omgekeerd niet”, aldus Geert Bourgeois.

EP-lid Bourgeois stelt daarentegen voor om het raadgevend comité voor de Gedragscode de bevoegdheid te geven om ook ambtshalve onderzoek te doen naar vermoedelijke gevallen van overtreding van de gedragscode. Dit kan momenteel alleen op verzoek van de Voorzitter.

Daarnaast houdt hij tevens een pleidooi voor een aanpassing van de gedragscode. “Nu moet een parlementslid alleen melden dat het een belangenconflict heeft. Dit volstaat voor mij niet: in zulk geval zou het lid zich moeten onthouden van deelname aan de besluitvorming en de stemming over een dossier waarin het een persoonlijk belang heeft”. Dit geldt geheel vanzelfsprekend voor leden van de raad van bestuur van een bedrijf en zelfs voor leden van een gemeenteraad en van een college van Burgemeester en schepenen.

Tot slot vindt Geert Bourgeois dat we moeten opletten voor de sfeerschepping alsof de (Europese) politiek één corrupte boel is. “Daarmee spelen we de autocratische regimes die onze normen en waarden aanvallen net in de kaart. Geen enkele transparantieregel zal ooit alle geheime onoorbare contacten en transacties verhinderen. Om corruptie te bestrijden hebben wij, gelukkig, een onafhankelijke justitie”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is