Oprichting ‘Audit Vlaanderen’ goedgekeurd

Door Geert Bourgeois op 19 juli 2013, over deze onderwerpen: Lokaal beleid

De Vlaamse Regering keurde vandaag voor de tweede maal het oprichtingsbesluit voor het nieuwe agentschap ‘Audit Vlaanderen’ principieel goed. Audit Vlaanderen zal vanaf 1 januari 2014 ook audits bij de lokale besturen uitvoeren.

Aan de uitvoering van audits binnen de Vlaamse administratie verandert relatief weinig. Binnen de Vlaamse administratie voert IAVA reeds meer dan 10 jaar audits uit. Maar daarnaast zal Audit Vlaanderen dus ook audits uitvoeren bij lokale besturen. Dit past binnen een grotere hervorming van de beleids- en beheerscyclus van dit bestuursniveau.

Het bundelen van de krachten tussen de interne audit binnen de Vlaamse administratie en de externe audit van de lokale besturen is logisch. De kerntaak is immers volledig dezelfde. Audit Vlaanderen zal audits uitvoeren in 68 Vlaamse departementen en agentschappen, 308 gemeenten, 308 OCMW’s, 5 provincies en een 200-tal verzelfstandigde lokale overheidsorganisaties.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is