Ondertekening Grensleie-verdrag tussen Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk

Door Geert Bourgeois op 19 november 2018, over deze onderwerpen: Buitenlands Beleid

Vlaams Minister-president Geert Bourgeois,  Waals minister-president Willy Borsus en Frans Minister van Europese zaken Nathalie Loiseau, ondertekenen op 19 november het Grensleie-Verdrag tussen Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen. “Door dit verdrag kan de Grensleie aangepast worden voor grote binnenvaart en wordt een belangrijke schakel in de Seine -Schelde verbinding gerealiseerd”, aldus minister-president Geert Bourgeois.

 

De as van de oude Grensleie vormt de grillige staatsgrens tussen Frankrijk en ons land. Tussen Deûlémont en Menen is ze ook een schakel in het traject van de internationale binnenvaartverbinding Seine-Schelde.

De realisatie van het verdrag beoogt een moderne waterwegverbinding op groot gabarit tussen het Seine- en het Scheldebekken en de Noordzeehavens. “In concreto betekent dit dat deze verbinding geschikt wordt gemaakt voor vervoer van scheepsladingen tot 4.500 ton en duwkonvooien of schepen waarin vrachtcontainers tot drie hoog gestapeld zijn. Op die manier zal een performante en multimodale transportverbinding ontstaan tussen twee van Europa’s belangrijkste industriële en demografische regio’s”, legt Bourgeois uit.

Dit project is een belangrijk onderdeel van de binnenvaartprojecten op het kernnetwerk van de TEN-T-corridor Noordzee-Middellandse Zee, waarvoor er in het kader van de Connecting Europe Facility een belangrijke EU-cofinanciering is. Voor de uitbouw van de Seine-Scheldeverbinding plant Vlaanderen voor de periode 2014 - 2020 een totaal pakket van 341 miljoen euro aan werken en studies, waarvoor er 141 miljoen euro Europese subsidies zijn voorzien.

Het centrale gedeelte van het project wordt gevormd door het in Frankrijk nieuw te graven kanaal Seine Nord Europe (SNE), dat met een lengte van 106 km de verbinding zal vormen tussen de Oise in Compiègne en het kanaal Duinkerke – Valenciennes nabij Cambrai (Kamerijk).

Langs Vlaamse kant behelst het project volgende werkzaamheden:

  • Leie-as (inclusief Grensleie)
  • Boven-Schelde
  • Kanaal Roeselare-Leie/Kanaal Bossuyt-Kortrijk
  • Modernisering kanaal naar Charleroi
  • Verbetering bevaarbaarheid Boven-Zeeschelde en ringvaart om Gent
  • Dender
  • Hinterlandconnectie Zeebrugge

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is