Nieuwe set financiële maatregelen zorgt voor betere spreiding van de lasten in de Onroerend Erfgoedzorg

Door Geert Bourgeois op 22 december 2015, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed

Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois, tevens bevoegd voor Onroerend Erfgoed, beslist de Vlaamse regering over een aantal budgettaire maatregelen en nieuwe instrumenten om de financiële lasten van de onroerend erfgoedzorg beter te spreiden.

Minister-president Geert Bourgeois: “De wachtlijst met de restauratiedossiers die wachten op een premietoekenning is nog nooit zo hoog geweest. Door het nemen van de maatregelen wil ik een flankerend beleid voeren met naast de klassieke premies enkele nieuwe stimulansen”.

Concreet gaat het over volgende maatregelen:

Voor potentieel nieuwe eigenaars van beschermde monumenten komen er nieuwe stimulerende fiscale gunstmaatregelen waarbij bij overdracht van een beschermd monument een gedeeltelijke vrijstelling wordt gegeven op het verkooprecht of de schenkbelasting.

Voor de huidige onroerend erfgoedeigenaars blijft de huidige fiscale stimulans in de personenbelasting behouden én geoptimaliseerd.

Daarnaast is een conceptnota over energiezuinige maatregelen bij onroerend erfgoed goedgekeurd.

Minister Geert Bourgeois: “Met het oog op de realisatie van de klimaatdoelstellingen is het van belang dat overal waar het kan de nodig inspanningen worden gedaan, onze monumenten vormen hierbij een uitdaging. Omwille van het behoud van de erfgoedwaarden dient er vaak gewerkt te worden met technieken en mogelijkheden die duurder zijn, zowel naar kostprijs als in verhouding tot het rendement, dan de klassieke oplossingen.”

Om aan deze meerkost van specifiek opgelegde technieken, materialen en toepassingen tegemoet te komen, wordt in de onroerenderfgoedregelgeving de mogelijkheid ingevoegd om bij beschermd erfgoed premies te verlenen aan energiebesparende en -opwekkende maatregelen.

Eerder is ook al het investeringsritme van de erfgoedkluis verhoogd waardoor deze op kruissnelheid komt en er komt 7 miljoen vrij voor het nieuwe instrument van de erfgoedlening.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is