N-VA waarschuwt voor Europese institutionele ‘Big Bang’

Door Geert Bourgeois op 22 november 2023

Geert Bourgeois, N-VA-delegatieleider in het Europees Parlement, verwerpt de institutionele ‘Big Bang’ voorgesteld in het rapport Verhofstadt: “Dit is een centralistisch paars-groen pamflet, een niet onderbouwd pleidooi voor een Europese superstaat en gigantisme wat zal leiden tot een enorme vervreemding van de burger”.

Dit rapport veegt in één klap de basis waarop de EU gebouwd is weg:

  • eenheid in verscheidenheid
  • een dubbele democratische legitimering door de rechtstreekse vertegenwoordiging van de burgers in het Europees Parlement én de vertegenwoordigers van de lidstaten, die zelf democratische verantwoording afleggen aan hun nationaal parlement en hun burgers.

Geert Bourgeois: “Het rapport kiest voor een top-down beleid in plaats van een opbouw van onderuit met ons motto: we werken samen als dit een meerwaarde biedt, zo niet beslist de democratie dicht bij de mensen in de lid- of deelstaten”.

Het rapport bevat bovendien geen enkele onderbouwde analyse van de beweerde noodzaak om het Verdrag te veranderen. De Unie heeft alle handvaten om de uitdagingen en crisissen waarmee ze geconfronteerd wordt aan te pakken. Het Lissabon-verdrag garandeert een  verstandig evenwicht tussen de EU-instellingen, is flexibel en toekomstbestendig.

Het rapport kiest voor de vlucht vooruit, een in zichzelf gerichte institutionele jamboree in plaats van te hervormen en noodzakelijk beleid te voeren:

  • de interne markt voltooien met een potentiële groei van 12%
  • eindelijk een sluitend migratiebeleid voeren met bescherming van onze buitengrenzen
  • onze manier van leven, onze pluralistische rechtsstaat effectief beschermen
  • een budget van de 21ste eeuw opmaken met een duidelijke shift naar onderzoek en ontwikkeling, innovatie, digitalisering en industrieel beleid
  • meer handelsverdragen sluiten ter bevordering van onze welvaart en om onze aanvoerlijnen in deze turbulente tijden te diversifiëren
  • een alomvattende competitiviteitsagenda voor duurzame groei, jobs en welvaart dat het Green Industrial Plan aanvult.

Ook voor een adequaat buitenlands beleid is er geen Verdragswijziging nodig. Het Verdrag voorziet daarvoor in een passerelle. Er moet een strategisch kader met unanimiteit tot stand komen waarbinnen dan met gekwalificeerde meerderheid efficiënt beslissingen – inclusief sancties – genomen kunnen worden.

Institutioneel pleit de N-VA voor het behoud van de driepikkel (Commissie - Parlement - Raad), wat zorgt voor een evenwichtige besluitvorming. "De Commissie mag geen regering worden ver van de burgers. Laat staan dat de voorzitter van de Commissie als een échte president de kandidaten voor benoeming tot lid van de uitvoerende macht zou voorstellen. De Raad mag geen tweederangskamer worden, waarbij lidstaten hun stem verliezen in het EU-beleid, en kleinere lidstaten en volkeren er niet meer aan te pas komen", aldus Bourgeois.

Het huidige Verdrag biedt alle mogelijkheden om de EU-burgers welvaart, veiligheid te verstrekken en een baken van rechten en vrijheden te bieden.

 

 

Achtergrond

Op dinsdagmiddag 21/11 debatteerde het Europees Parlement over een verslag dat formeel de procedure start voor het wijzigen van de EU-Verdragen in artikel 48 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), gevolgd door een stemming op woensdag 22/11.

Meer info

lisa.lust [at] europarl.europa.eu  +32 476 49 34 26

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is