Minister-president Geert Bourgeois kent 2 miljoen euro toe voor de restauratie van Kapucijnenklooster en -kerk in Maaseik

Door Geert Bourgeois op 18 juni 2019, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van 2.013.300,67 euro toe voor de restauratie van het exterieur en interieur van Kapucijnenklooster en -kerk in Maaseik.

“Het kloosterpand vormt een onderdeel van de site van dienstencentrum Ter Engelen, een organisatie die kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking ondersteunt. Het dienstencentrum biedt onderwijs, dagopvang, verblijfsmogelijkheden, ambulante zorg en mogelijkheden voor persoonlijke assistentie, verspreid over verschillende locaties in en rond Maaseik.”, zegt minister-president Geert Bourgeois.

De site aan de Capucienenstraat is de centrale dienst van het centrum. Na de restauratie wordt in het klooster een groot deel van de administratieve diensten van Groep Ter Engelen vzw ondergebracht. Er komen een aantal publieke ruimtes voor tentoonstellingen, verhuur aan lokale verenigingen, recepties, enzovoort.

De kloostervleugels en kerk vertonen bouwfysische- en stabiliteitsgebreken. Het interieur is sterk verouderd en niet meer aangepast aan de huidige comfort- en kwaliteitseisen. Op dit moment staat een groot deel van dit pand leeg.

Volgende restauratiewerken worden uitgevoerd:

 • Metsel- en betonwerken;
 • Schrijn- en timmerwerken;
 • Restauratie van de glas-in-loodramen;
 • Restauratie van het meubilair;
 • Restauratie van de beelden;
 • Restauratie van de schilderijen;
 • Restauratie van de stenen voorwerpen.

Deze restauratiefase is onderdeel van een grotere restauratiecampagne. Volgende restauraties vonden al plaats sinds 1989:

 • Deel 1: dringende instandhoudingswerken: 1989 – 2.278.755 BFR Ramingsbedrag
 • Deel 2: restauratiewerken aan het exterieur van de kerk: 2000 – 19.104.262 BFR premiebedrag
 • Deel 3: restauratiewerken aan het interieur kerk: werd niet uitgevoerd – zit vervat in deel 6
 • Deel 4: restauratiewerken aan het exterieur van het klooster: 2006 – 256.725,05 euro premiebedrag
 • Deel 5: restauratiewerken aan het interieur van het klooster: werd niet uitgevoerd – zit vervat in deel 6
 • Deel 6: restauratiewerken aan het exterieur en interieur van de kerk en het klooster: huidige fase

De kapucijnen vestigden zich in 1626 te Maaseik. Met de bouw van het klooster werd begonnen in 1632. In 1635 startte de bouw van de kerk, die in 1638 werd ingewijd.
Het kloostercomplex heeft nog zijn oorspronkelijke vorm, met gebouwen rond een vierkant pandhof met pandgang. Van de oorspronkelijke drie kloostervleugels zijn enkel de noordelijke en oostelijke vleugel bewaard gebleven. De zuidelijke vleugel is in de negentiende eeuw afgebroken en vervangen door een nieuw gebouw.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is