Meerjarige subsidie overeenkomst voor restauratie districtshuizen in Antwerpen 2017-2019

Door Geert Bourgeois op 29 december 2016, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent 6.340.600 euro toe aan de stad Antwerpen voor het uitvoeren van restauratiewerken aan de districtshuizen van Antwerpen
Vlaanderen zal de komende drie jaar 6,6 miljoen euro toekennen voor de restauratie van zes van de negen Antwerpse districtshuizen.

In 2010 gaf de stad Antwerpen een eerste aanzet tot deze overeenkomst door de opmaak van een masterplan voor de districtshuizen. Zes districtshuizen zijn beschermd als monument, en komen in aanmerking voor een onroerenderfgoedpremie bij restauratie.
De panden hebben een symbolische waarde en zijn een herkenningspunt voor de bewoners van het betreffende district en van de stad Antwerpen.

Het behoud, herstel en de restauratie of herbestemming van de districtshuizen beoogt de dienstverlening, leesbaarheid en het klantenmanagement over de districten heen, te verbeteren en te uniformiseren.

De overeenkomst bevat ook een ontsluitingsplan van de districtshuizen tijdens en na de restauratiewerkzaamheden, iedereen zal het onroerend erfgoed blijvend kunnen bezoeken en beleven.

Volgende districtshuizen zijn opgenomen in de overeenkomst:

  • Districtshuis Antwerpen (Feestzaal ‘De Harmonie’ en de voormalige oranjerie) - restauratie
  • Districtshuis Borgerhout – vernieuwing buitendaken
  • Districtshuis Ekeren (Kasteel Veltwijck) – restauratie gevels en grachtwanden
  • Districtshuis Hoboken (Kasteel Sorgvliedt) - restauratie exterieur
  • Districtshuis Merksem – restauratie exterieur en interieur
  • Districtshuis Wilrijk – plaatsen van monumentengals en restauratie buitenschrijnwerk

Voor elk van de zes beschermde monumenten is een beheersplan opgemaakt. Dit geeft inzicht in de bouwhistorie en gebruiksevolutie, in de inventaris van de erfgoedelementen en de beschrijving van de erfgoedwaarde.

De Vlaamse overheid kent voor dit meerjarenproject 6.340.628 euro toe. De hoogdringende werken aan het districtshuis Antwerpen (herbestemming van zaal Harmonie) en de restauratiewerken aan het districtshuis Merksem (exterieur) worden eerst opgestart. In 2017 worden de werken aan het districtshuis van Ekeren en Borgerhout opgestart. In Ekeren worden scheuren in de gevels en de grachtwanden aangepakt. In Borgerhout moeten de werken aan het districtshuis uitgevoerd zijn, vooraleer gestart kan worden met de heraanleg van het voorliggende plein.

De 6.340.600 euro wordt als volgt verdeeld over de districtshuizen:

Onroerenderfgoedpremie per districtshuis:
Antwerpen: 3.898.097 euro
Merksem: 1.247.272 euro
Ekeren: 376.240 euro
Borgerhout: 389.215 euro
Hoboken: 279.030 euro
Wilrijk: 50.771 euro

 
 
 
Meer technische informatie:
Districtshuis Antwerpen:
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/7342
Districtshuis Merksem:
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/208294
Districtshuis Ekeren:
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/11391
Districtshuis Borgerhout:
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/11208
Districtshuis Hoboken:
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/11463
Districtshuis Wilrijk:
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/11548
 

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is