Meerjarenovereenkomst (2019-2023) voor de restauratie van de site Transfo in Zwevegem

Door Geert Bourgeois op 27 december 2018, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van 3.173.990,67 euro toe voor de restauratie de site Transfo in Zwevegem

“De site Transfo wordt verder gerestaureerd. Voorafgaandelijk is een beheersplan voor de site opgemaakt, waarin een visie voor de komende twintig jaar is opgenomen. De site is erkend als open erfgoed. Dat betekent dat ze een inspirerend voorbeeld is voor de ontwikkeling en openstelling van andere sites waar men een evenwicht tracht te zoeken tussen de erfgoedwaarden en de openstelling. De site is een model voor bezoekers die op zoek zijn naar kwaliteitsvolle, toegankelijke, opengestelde erfgoedsites”, aldus minister-president Geert Bourgeois.

De site Transfo is door de uitzonderlijke erfgoedwaarde van bepaalde gebouwen, zoals de machinezaal en door de gaafheid van de site als geheel een unieke erfgoedsite in Vlaanderen. Om de site een toekomst te geven zoekt de gemeente Zwevegem samen met partners naar een duurzame en gedragen herbestemming van alle gebouwen.

Het project heeft een belangrijke maatschappelijke betekenis. De bezoeker krijgt een beeld van de manier waarop een historische elektriciteitscentrale functioneerde. Een belangrijk deel van de herbestemming is al gerealiseerd: de centrale doet dienst als evenementhal, de stookolietank is een duiktank en het transfogebouw is binnenkort een bedrijfsgebouw.   

Tussen 2019 en 2023 verleggen de restauratiewerken de focus van de centrale gebouwencluster (machinezaal, ketelhuizen en het nieuwe transfogebouw) naar de rest van de site: de watertoren, het mechaniekersgebouw, het ventilatorengebouw, het administratief gebouw, de opzichterwoning, en het gebouw ‘Elia.’  Ze maken deel uit van het restauratieplan, net als kleinere gebouwen zoals het werkhuis van de elektriciens, het brandweerarsenaal, de loods, het locomotiefgebouw en de bunker.

De site Transfo was in 2018 gastheer voor de uitreiking van de onroerenderfgoedprijs en is sinds 1999 beschermd als monument.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is