Limburg zet economische heropleving onafgebroken door

Door Geert Bourgeois op 1 december 2017, over deze onderwerpen: Vlaamse regering

Terwijl de werkloosheidsgraad in de provincie Limburg na de sluiting van Ford Genk en haar toeleveranciers in januari 2015 nog 9,1% bedroeg (in Vlaanderen 8%), bedroeg de werkloosheidsgraad eind november 2017 6,55% (in Vlaanderen 6,66%). Limburg doet het nu zelfs beter dan het Vlaamse gemiddelde, wat uniek is sinds de mijnsluitingen. Het aantal werklozen in Limburg is met 12% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Voor Vlaanderen daalt dat aantal met 6,5%. Limburg blijft zo alsmaar beter doen.

Ook voor de hertewerkstelling van de Ford-arbeiders is er intussen al goed werk geleverd: 81% van hen heeft ander werk gevonden of is vrijgesteld.

Verder blijkt dat 82% van de SALK-projecten gerealiseerd is of op schema zit. De verschillende overheden samen hebben al 89,5% van de voorziene financiële middelen besteed of toegewezen (meer dan 300 miljoen euro).

Vlaams minister-president en voorzitter van de SALK Taskforce, Geert Bourgeois, is verheugd met deze positieve evolutie: “Sociaal-economisch is Limburg aan een indrukwekkende remonte bezig, ik ben blij dat er opnieuw optimisme heerst, we moeten resoluut voortwerken op dit pad. We zijn met SALK bovendien de fundamenten aan het leggen voor een structureel sterker sociaal-economisch weefsel in Limburg, dat zal op termijn nog extra vruchten afwerpen.

 

Regio Maasland zet beste resultaat in 9 jaar neer

De minister-president riep de SALK-Taskforce niet per toeval samen in het Terhills Hotel in Maasmechelen. In de provincie Limburg zijn er immers grote verschillen tussen de regio’s. In het Maasland en Midden-Limburg wordt traditioneel de hoogste werkloosheidsgraad opgemeten.  Niettemin is de werkloosheidsgraad in het Maasland met 7,84% op het laagste niveau sinds juli 2008. In de stad Maasmechelen is er zelfs een daling van het aantal niet-werkende werkzoekenden met 17,4% (3 maal sterker dan het Vlaams gemiddelde).

 

Terhills-site, waar economie en ecologie hand in hand gaan

De SALK Taskforce bracht een bezoek aan de belangrijkste trekpleisters van Terhills, waaronder het Terhills Cable Park, de locatie waar het Terhills Resort komt én het Ecotron-project van de UHasselt. Ze deed dat met elektrische busjes van De Lijn op het recent aangelegde tracé waar de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM met zelfrijdende bussen zal experimenteren.

Met dit bezoek wil de Vlaamse regering ook het belang onderstrepen van de verdere ontwikkeling van het domein van 365 ha aan de rand van het enige Nationale Park van Vlaanderen, met onder meer:

  • De investering van ca. 75 miljoen euro, goed voor 230 rechtstreekse jobs, in het vakantiepark Terhills Resort op het grondgebied van Maasmechelen en Dilsen-Stokkem dat Investeringsmaatschappij LRM en Center Parcs zullen bouwen en uitbaten. De werken zouden in 2018 starten en de opening is gepland voor het voorjaar van 2020.
  • De investering van ca. 11 miljoen euro in de bouw van een uniek batterijenpark van 1.500m², goed voor 18 megawatt als primaire reserve van hoogspanningsbeheerder Elia als duurzaam alternatief voor het inschakelen van de gascentrales. Het is voor het eerst dat in Europa op deze schaal batterijen worden ingezet in de primaire reserves van het elektriciteitsnet. Het project is opgestart en zal in 2018 actief worden.

 

Verdere stappen naar betere mobiliteit in Limburg

De Vlaamse Regering heeft aan de SALK-Taskforce ook meegedeeld dat ze, na een intensief en breed overleg met stakeholders en burgers, klaar is met een ontwerp van startbeslissing voor het complex project Noord-Zuidverbinding.

Aangezien er, zowel door de Taskforce als door de Vlaamse regering, gekozen werd voor een formule waarbij de belangrijke beslissingen in de procedure ‘complex project’ genomen worden door het Vlaams Parlement, zal het Vlaams Parlement het decreet ‘complexe projecten’ wijzigen. Dergelijke decreetswijziging is in behandeling in het Vlaams Parlement. Zodra het decreet gewijzigd is, kan de Vlaamse regering de startbeslissing nemen.

De gouverneur van de provincie Limburg zal de rol van procesbegeleider in deze procedure op zich nemen.

Daarnaast werd in het kader van Spartacuslijn 1 en 2 beslist om bijkomend 18 miljoen euro uit te trekken voor de realisatie van de ongelijkvloerse kruising van de R71 en de N702 in Hasselt (kruispunt provinciehuis). De middelen worden in 2018 voorzien en de werken zullen in 2018 en 2019 plaatsvinden. Dit bedrag komt bovenop de reeds verkregen 3 miljoen euro financiële compensatie vanuit Nederland.

Wat betreft de spoorinvesteringen blijft minister Weyts onderhandelen met de federale minister van Mobiliteit teneinde de Limburgse investeringen, zoals voorzien in de Vlaamse spoorprioriteiten, te verankeren in een meerjareninvesteringsplan. Op 4 december is een overleg met alle ministers van Mobiliteit in dit land.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is