LANDENSTRATEGIE VLAANDEREN-MALAWI 2019-2023

Door Geert Bourgeois op 2 januari 2019, over deze onderwerpen: Buitenlands Beleid

De samenwerking tussen Vlaanderen en Malawi startte al in 2006 om vervolgens te evolueren tot een structurele partnersamenwerking vanaf 2009. “De algemene doelstelling van deze landenstrategienota 2019-2023 is het verder inzetten op de landbouwsector, met specifieke aandacht voor capaciteitsopbouw, marktgerichte landbouw en duurzaam landbeheer. We begroten hiervoor 25 miljoen euro”, aldus minister-president Bourgeois.

Deze derde landenstrategienota kreeg gestalte door middel van dialoog en overleg tussen de afgevaardigden van de overheid van Malawi, de Vlaamse overheid en andere relevante actoren uit de Malawische landbouwsector.

Het was de uitdrukkelijke wens van de Malawische regering om de samenwerking te blijven focussen op de sector landbouw en voedselzekerheid, gezien de cruciale rol van deze sector voor de economische ontwikkeling en het welzijn van de bevolking. Hierbij gaat specifieke aandacht naar het verzekeren van gelijke kansen voor vrouwen en jongeren in de landbouwsector, en het ondersteunen van het huidige decentralisatie proces

“Het is een aanpak die ook goede punten krijgt van de OESO omdat Vlaanderen kiest voor lange termijn engagementen met een duidelijke geografische en thematische focus om middelen zo effectief mogelijk in te zetten. En dat werpt vruchten af. Donoren en overheden kunnen profiteren van de gedegen kennis en ervaring die Vlaanderen gedurende ruim twee decennia heeft opgebouwd als innovatieve deelstaat”, besluit Bourgeois.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is