Krijtlijnen Strategienota Duitsland goedgekeurd

Door Geert Bourgeois op 18 januari 2019, over deze onderwerpen: Vlaamse regering

Voor de start van de Gezamenlijke regeringszitting Vlaanderen – Noordrijn-Westfalen keurde de Vlaamse Regering de krijtlijnen van de Strategienota Duitsland goed. “De samenwerking tussen Vlaanderen en Duitsland zal de komende jaren focussen op drie thema’s: economische samenwerking, Europese samenwerking en culturele samenwerking. De strategienota zet bovendien niet enkel de lijnen uit voor de samenwerking tussen Vlaanderen en de federale Duitse overheid, maar ook met de Länder”, aldus minister-president Geert Bourgeois.  

“Duitsland is ontegensprekelijk van groot belang voor Vlaanderen. Het is onze belangrijkste handelspartner en als meest invloedrijke lidstaat van de EU een belangrijke factor voor het Vlaams beleid in Europa. Daarnaast willen we ook de Vlaamse culturele troeven sterker uitspelen”, vervolgt Bourgeois.

Economische samenwerking:
Naast de Vlaamse economie als sterke innovatieve speler positioneren op de Duitse markt en Duitse investeringen aantrekken, zal er ook gekeken worden naar nauwere samenwerking voor grensoverschrijdende infrastructuurwerken zoals 3RX en de kilometerheffing, de aanpak van de energie-bevoorrading en -transitie en structurele samenwerking op het vlak van natuurbescherming en de strijd tegen vervuiling. 

Europese samenwerking:
De Vlaamse regering zet ook in op meer dialoog en samenwerking met Duitsland in een gezamenlijk streven naar een sterkere EU. In dat kader vraagt de Vlaamse regering ook steun aan Duitsland voor de ontwikkeling van een macro-regionale strategie voor de Noordzee. 

Culturele en maatschappelijke samenwerking:
We willen nog intenser samenwerken en kennis uitwisselen over welzijn en gezondheidszorg, tussen onderwijs- en onderzoeksinstellingen en over maatschappelijke uitdagingen zoals radicalisering, armoedebestrijding en diversiteit. Ook de vele Vlaamse culturele troeven kunnen sterker uitgespeeld worden in Duitsland. 

“Afhankelijk van het beleidsdoel zal Vlaanderen de meest geschikte partner zoeken. Gezien de hoge autonomie en het uitgebreide bevoegdheidspakket, zal dit dikwijls een Duitse deelstaat zijn. De gezamenlijke regeringszitting Vlaanderen – Noordrijn-Westfalen van vandaag met een zeer ruime agenda is hiervan een duidelijk voorbeeld”, besluit Bourgeois.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is