Geert Bourgeois: “Vlaamse Regering wil geen nieuwe schulden maken, wél investeren”

Door Geert Bourgeois op 22 september 2014, over deze onderwerpen: Economie, Schoolinfrastructuur, Welzijn, Vlaamse begroting, Ambtenaren, Innovatie, Verkiezingen 2014, Verandering
Geert Bourgeois: “Vlaamse Regering wil geen nieuwe schulden maken, wél investeren”

Ondanks de enorme uitdagingen waar Vlaanderen de komende jaren voor staat, toont Vlaams minister-president Geert Bourgeois zich voorzichtig optimistisch in zijn eerste ‘State of the Union’. Daarin gaat zijn regering een dubbel engagement aan met de Vlaamse burger: een begroting in evenwicht realiseren en investeren waar dat nodig is. Het ultieme doel? “Zorgen dat onze kinderen het beter hebben dan wijzelf.”

Met de Septemberverklaring van de Vlaamse minister-president gaat traditioneel ook het nieuwe politieke jaar in het Vlaams Parlement van start. In die verklaring zet de regering de politieke prioriteiten voor het komende jaar op een rijtje en stelt ze de krachtlijnen van de begroting voor.

Open blik op de wereld
Vlaanderen is geen eiland. Daarvan is Geert Bourgeois zich beter dan wie ook bewust. In zijn Septemberverklaring vertrekt de Vlaamse minister-president uitdrukkelijk van de uitdagingen die ook Europa en de rest van de wereld moeten aangaan. Want zowel op economisch als op ecologisch en ook geopolitiek vlak is er vandaag van alles in beweging. De gevolgen daarvan voor Vlaanderen – de mogelijke risico’s maar ook de eventuele kansen – moeten we tijdig en correct in kaart zien te brengen.

Bourgeois richt zijn blik niet alleen buiten de eigen landsgrenzen, hij blikt ook terug in de tijd. “De voorbije eeuw bleef onze welvaart stijgen”, stelt hij vast. “De uitdaging voor ons bestaat er nu in om, zoals de vorige generaties, onze welvaart verder duurzaam te doen groeien, en te leiden tot sociale cohesie.” Daarom zet Bourgeois welbewust in op het versterken van jongeren, gezinnen, werkzoekenden, zorgbehoevenden, opdat deze welvaart ook leidt tot meer welzijn in onze maatschappij, en opdat iedereen aan onze samenleving kan participeren.

Voorzichtig optimistisch
“Deze Vlaamse Regering laat zich meevoeren door optimistische stromingen”, stelt de minister-president, die uit de economie alvast een aantal positieve signalen oppikt. Zo worden er opnieuw meer bedrijven opgericht dan stopgezet, het aantal vacatures neemt weer toe en de Vlaamse export verlegde ook vorig jaar zijn grenzen.

“Vlaanderen is een prachtige deelstaat die alles in zich heeft om tot de top van Europa te behoren”, luidt zijn besluit. “De recente conjunctuurinschattingen zijn voorzichtig optimistisch, ook al blijft de groei onder de verwachtingen.”

Duidelijk engagement
Met die licht positieve evolutie in het achterhoofd is het engagement van de nieuwe minister-president en zijn ploeg duidelijk: “Deze Vlaamse Regering wil zelf alle zeilen bijzetten om koers te houden.” Wat zich concreet vertaalt in een begroting in evenwicht, besparingen waarbij de overheid zelf het voortouw neemt, en investeringen in de twee topprioriteiten van deze regering: economie en welzijn.

“In de begrotingsopmaak van 2015 leveren we een totale inspanning van 1,160 miljard euro”, licht Bourgeois toe. Maar zijn regering wil duidelijk meer doen dan besparen: “We maken ook in 2015 reeds ruimte voor nieuw beleid: 98 miljoen euro.” Daarvan gaat 65 miljoen prioritair naar welzijn en 20 miljoen naar onderzoek en ontwikkeling. Dat versterkt onze universiteiten én onze economie. En niet te vergeten: “Voor scholenbouw worden de klassieke investeringskredieten al in een eerste stap recurrent verhoogd met 50 miljoen euro.”

Kiezen voor morgen
Deze Vlaamse Regering kiest een weg die niet makkelijk is. Ze moet vaak scherpe keuzes maken en vraagt daarbij van iedereen inspanningen. Daarvan is ze zich terdege bewust. “Tegelijk zijn we ervan overtuigd dat de keuze om geen nieuwe schulden te maken en wél te investeren, de enige juiste keuze is.” Sterker zelfs: “Het is de enige keuze die hoop en perspectief biedt”, weet Geert Bourgeois.

Meer details over de budgettaire evenwichtsoefening en investeringsplannen van de Vlaamse Regering lees je in de Septemberverklaring van minister-president Geert Bourgeois, die je hier kan downloaden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is