Europees landbouwbeleid: “Schizofreen.”

Door Geert Bourgeois op 16 oktober 2020

Traditionele partijen jagen ouderwets landbouwbeleid door Europees parlement. 

Volgende week dinsdag stemt het Europees Parlement over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).
Het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid moet ervoor zorgen dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier. Het moet ook streven naar landbouwproducten tegen redelijke prijzen voor consumenten, en een behoorlijk inkomen voor landbouwers.

Op enkele dagen van de stemming zijn er echter nog geen documenten en teksten beschikbaar, en verlopen de besprekingen bijzonder ontransparant.  De N-VA-delegatie in het Europees Parlement reageert ontstemd over de gang van zaken.

Europees parlementslid en voorzitter van de Begrotingscommissie, Johan Van Overtveldt:

“Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is nog steeds goed voor een derde van het EU-budget, dit gaat dus over een groot dossier en over veel geld. Daar zou je niet lichtzinnig mogen over beslissen. Na twee jaar onderhandelen, worden deze week door de traditionele partijen in achterkamers deals gesloten die het landbouwbeleid van de komende zeven jaar zullen bepalen.  Dit is eigenlijk een aanfluiting van deugdelijk bestuur. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat deze traditionele partijen, wars van alle beloftes over de nood aan een hervormd en toekomstgericht GLB, maximaal het status-quo willen behouden door zoveel mogelijk subsidies te kunnen geven met zo weinig mogelijk voorwaarden, en mogelijk ook nog een nefaste impact op biodiversiteit en klimaat.”

Vorige week stemde een meerderheid in het parlement nog in met zéér ambitieuze klimaatdoelstellingen, en maakte men zich sterk dat alle sectoren hieraan zouden moeten bijdragen.
“Deze week bepleit men het tegenovergestelde. Ofwel leiden de traditionele partijen aan geheugenverlies, ofwel aan schizofrenie.”, aldus nog Van Overtveldt.  


Wanneer het over landbouwbeleid gaat, lijken de doelstellingen van biodiversiteit en vergroening ineens niet meer zo belangrijk. Deze inconsistentie zal ook niet zonder prijs en gevolgen blijven. Wanneer een derde van het budget als het ware wordt vrijgesteld om substantieel bij te dragen aan een duurzame transformatie, dan verschuift de druk volledig naar andere sectoren.”

N-VA-delegatieleider Geert Bourgeois maakt zich zorgen over de impact op Vlaanderen:

“We bewijzen de landbouwers in Vlaanderen hier ook geen dienst mee. Tot nu toe heeft het Europees landbouwbeleid voornamelijk geleid tot massale schaalvergroting, met nefaste gevolgen voor kleine Vlaamse landbouwbedrijven. Dit nieuwe GLB moest een instrument zijn om te zorgen voor een economische omslag, een toekomstgerichte landbouw met een rendabel bedrijfsmodel, waarbij landbouw een natuurlijke partner is in de strijd tegen de klimaatverandering. Met wat nu voorligt zullen we er niet geraken.  Kleine ondernemingen die meerwaarde bieden worden niet gestimuleerd en de plannen hypothekeren een landbouw op maat van het Vlaamse landschap.” 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is