EU-Herstelfonds: “EU-solidariteit met het Zuiden? Dan ook solidariteit inzake Brexit”.

Door Geert Bourgeois op 15 juni 2020

Europees parlementslid Geert Bourgeois (N-VA) pleit voor een uitbreiding van het EU-herstelprogramma voor lid- en deelstaten die bovenop de Coronacrisis ook fors te lijden zullen hebben onder de Brexit: “Een scheiding zonder een akkoord is nog niet van tafel. De tijd dringt en de onderhandelingen schieten niet op. Een Brexit ramp dreigt zo bovenop de impact van de pandemie. De EU moet zich voorbereiden op dit scenario en verstandige solidariteit ook voor de zware gevolgen van de Brexit mogelijk maken”.

 

Fors maar flexibel

Morgen komen de grote politieke tenoren aan weerzijden van het Kanaal samen om zich te buigen over de stokkende Brexit-onderhandelingen. Woensdag stemt het Europees Parlement over een rapport betreffende het onderhandelingsmandaat om nog eens duidelijk te stellen wat zijn prioriteiten zijn. De N-VA-delegatie schaart zich achter dit rapport, al zijn er toch enkele belangrijke kanttekeningen bij te plaatsen.

Het komt erop neer dat we een goed evenwicht moeten vinden tussen een gelijk speelveld en dynamische afstemming enerzijds en de soevereiniteit van het VK anderzijds. “We moeten absoluut vermijden dat er een ‘Singapore aan de Noordzee’ komt. Het mag duidelijk zijn dat wij geen Britse staatssteun kunnen aanvaarden die onze bedrijven enorm zou benadelen. Beide partijen moeten hoge normen hanteren voor een gelijk speelveld en we moeten ervoor zorgen dat het een diepgaande en alomvattende toekomstige overeenkomst wordt met 0-tarieven en 0-quota. Aparte sectorale akkoorden zoals voor de visserij kunnen we niet aanvaarden. Anderzijds dienen we op te letten dat we de Britten niet met dedain behandelen. Het VK is een hoogontwikkeld land met hoge standaarden. Enig vertrouwen en flexibiliteit tijdens de onderhandelingen is dus op zijn plaats", aldus Geert Bourgeois, “De N-VA-delegatie blijft ervan overtuigd dat hoofdonderhandelaar Michel Barnier de juiste man is om dit tot een goed einde te brengen”. 

 

Nu voorbereidingen treffen

De EU, maar ook onze bedrijven dienen zich nu volop voor te bereiden op een mogelijke harde Brexit. Bourgeois vindt het de taak van de EU om haar burgers te beschermen tegen de zware gevolgen van externe oorzaken zoals een pandemie, maar ook een (no-deal) Brexit en herhaalt zijn pleidooi voor gepaste maatregelen vanuit de EU zoals het uitbreiden van het nieuwe EU-Herstelfonds voor de zwaarst getroffen regio’s. N-VA-delegatieleider Geert Bourgeois vindt het onbegrijpelijk dat de Commissie voor de verdeling van de middelen uit het EU-herstelfonds met precorona gegevens van 2019 en vroeger werkt.

Het zou onaanvaardbaar zijn dat de Europese Commissie geen extra maatregelen zou nemen voor de vele tienduizenden door de Brexit bedreigde banen”, zegt de voormalige minister-president. “Vanaf de eerste dag werd meteen duidelijk dat de Brexit in elke vorm rampzalig is voor onze Vlaamse economie. Uit een impactstudie van de KU Leuven blijkt dat een harde Brexit 28.000 Vlaamse banen zou kosten en het Vlaams bruto binnenlands product met 2,6 procent zou dalen. Zelfs in het geval van een akkoord gaan we het nog zwaar te verduren krijgen met een verwacht verlies van 1,8% van ons BBP. Dat kan Vlaanderen niet alleen absorberen”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is