Duurzaamheidsdoelstellingen noodzakelijk, maar mogen handelsovereenkomsten niet schaden.

Door Geert Bourgeois op 22 juni 2022

Geert Bourgeois, N-VA-delegatieleider in het EP en coördinator in de commissie Internationale Handel verwelkomt de herziening van het beleid inzake handel en duurzame ontwikkeling (TSD) van de Europese Commissie, maar waarschuwt dat nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen de EU-handelsovereenkomsten niet mogen ondermijnen.

Differentiëren

Internationale handel kan de welvaart én de duurzaamheid van beide partners ten goede komen. Handelsakkoorden zijn er in de eerste plaats om de handel te stimuleren, jobs te creëren. Ze zijn voor de EU ook een hefboom voor mensenrechten, arbeidsvoorwaarden en duurzaamheid. Daarom is het belangrijk dat de duuzaamheidsdoelstellingen afgestemd worden op het partnerland in kwestie.

Er bestaat geen "gouden standaard" voor duurzaamheidsdoelstellingen die in elk mogelijk akkoord kunnen worden toegepast. Dit dient op maat te zijn van de specifieke uitdagingen van elk partnerland. Zo kunnen de doelstellingen die we vooropstellen voor Nieuw-Zeeland niet dezelfde zijn als voor minder ontwikkelde landen”, aldus Geert Bourgeois.

Last resort

Dialoog en eventueel bemiddeling dienen steeds voorop te staan. Het gaat in dergelijke handelsakkoorden steeds om partners, op voet van gelijkwaardigheid, waarmee we problemen moeten uitpraten. Sancties kunnen slechts als ultieme remedie ingezet worden.

Geert Bourgeois: “In plaats van zich te verlaten op strafmaatregelen, moet de EU in de eerste plaats meer focussen op de potentiële en positieve gevolgen van handelsovereenkomsten voor onze welvaart en onze open strategische autonomie”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is