BREXIT: “Begin nieuw hoofdstuk voor relaties EU-VK”

Door Geert Bourgeois op 27 april 2021

Vandaag, dinsdag 27 april, stemt het Europees parlement over het Brexit-akkoord. “Een cruciale stap om alsnog een nefaste no-deal te vermijden”, zegt Europees parlementslid Geert Bourgeois (N-VA). “Het is nu tijd om samen naar de toekomst te kijken en een nieuw hoofdstuk te beginnen. We dienen opnieuw vertrouwen op te bouwen voor een brede toekomstige samenwerking”.

Na 5 jaar komt er morgen hopelijk een einde aan een lange periode van moeizame onderhandelingen met veel rechtsonzekerheid voor onze burgers en bedrijven. Een startschot voor een nieuw hoofdstuk. “Het wordt nu zaak om het handels- en samenwerkingsakkoord zo pragmatisch en flexibel mogelijk uit te voeren, uiteraard met volle respect voor het Goede Vrijdag-akkoord en de eenheid van de Europese interne markt”, aldus Geert Bourgeois.

 

Prioriteiten

Vooreerst dienen alle partijen het Goede Vrijdag-akkoord veilig te stellen. De spanningen in Noord-Ierland moeten zo snel mogelijk de-escaleren. Op korte termijn moet een gezamenlijke, efficiënte oplossing gevonden worden voor de afgesproken douanecontroles, zoals geregeld in het Terugtrekkingsakkoord.

Geert Bourgeois: “Er is nu al een beduidende terugval van onze export. Wellicht heeft dit ook met de pandemie te maken, maar de Brexit heeft overduidelijk een negatief effect met in- en uitklaringskosten, douane- en fytosanitaire controles, btw-heffing, regels van oorsprong, koersdaling van het pond, …  En dan moet de uitrol van de Britse douanecontroles nog volgen”.

Geert Bourgeois moedigt de Europese Commissie en de Britse regering aan om hier snel werk van te maken en ziet daartoe meerdere oplossingen:

  • Doorgedreven digitalisering van de douanecontroles.
  • Gebruik maken van een systeem voor ‘Trusted economic operators’, waardoor bepaalde bedrijven die veel exporteren en voldoen aan bepaalde (veiligheids)normen slechts te maken krijgen met steekproefsgewijze controles.
  • Voorafgaande inklaring: zo veel mogelijk controles vooraf laten doen (‘green lanes’).
  • Wederzijdse erkenning van veterinaire controles (cfr. Het akkoord dat de EU hierover heeft met Nieuw-Zeeland)

Geert Bourgeois: “Als lid van de ‘UK Coordination Group’ in het Europees Parlement kan en zal ik er nauw op toezien dat de bestaande handelsbarrières blijvend gemonitord en zo veel als mogelijk weggewerkt worden en dat we toekomstige nieuwe barrières, zeker voor onze KMO’s, zo snel mogelijk aanpakken”.  

 

Beter een goede buur …

Met het oog op de toekomst en mogelijk blijvende samenwerkingen op tal van andere domeinen is Bourgeois bijzonder verheugd met de oprichting van de – mede door hem voorgestelde - "EU-UK Parliamentary Assembly". Dit nieuw overlegorgaan tussen het Europees Parlement en het Britse House of Commons en House of Lords kan mits een duurzaam en structureel overleg leiden tot intense relaties met onze dichtste buur en partner.

Geert Bourgeois: “Het vertrek van de Britten is voor ons niet louter een economisch verlies. Onder het motto ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’ is het in beider belang om de samenwerking verder te zetten en zelfs te versterken. Niet het minst in domeinen als buitenlands beleid, veiligheid, migratie, grensbeheer, transport, de Noordzee, onderzoek en ontwikkeling en onderwijs”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is