Bourgeois: “Blijvende zorgen om inperking vrije meningsuiting in DSA”

Door Geert Bourgeois op 5 juli 2022

Vandaag stemde het Europees parlement over de digitale markten- en dienstenwet, waarmee onder meer de almacht van techreuzen aan banden wordt gelegd. Een goede zaak, al dreigt met een van de voorstellen de vrije meningsuiting onder druk te staan. De N-VA stemde voor de Digital Market Act (DMA), maar onthield zich om bovenvermelde reden op de Digital Services Act (DSA).

Digitale Marktenwet

N-VA-delegatieleider Geert Bourgeois is zonder meer positief over de DMA: “Dit is een goede zaak, want dit zorgt voor de broodnodige eerlijke concurrentie en voor groeikansen voor onze jonge bedrijven”. 

Zo maakt de DMA een proactievere aanpak mogelijk. “De huidige mededingingsregels bleken onvoldoende. Ze werken pas achteraf (ex post), geval per geval, en zijn bovendien erg tijds- en middelenintensief”, aldus Bourgeois. “Dankzij de DMA kunnen we nu voorkomen in plaats van genezen” 

Digitale Dienstenwet

Ook de DSA is een stap vooruit daar hij zorgt voor uniforme regels op de interne markt en voor een betere bescherming voor de gebruiker van digitale platformen, “maar ondanks enkele aanpassingen, blijft het mijn grote zorg dat machtige private spelers de vrije meningsuiting aan banden zullen leggen”, waarschuwt Bourgeois.

Het ‘notice-and-action’-systeem zal private platformen aanzetten tot overmatig verwijderen van berichten uit vrees voor aansprakelijkheid. Het valt dus te vrezen dat satire, humor, parodie, kritische stemmen en legitieme politieke meningen niet door de algoritmemolen zullen geraken. Het is al bewezen dat algoritmes geen nuances kennen.

De vrije meningsuiting is uiteraard niet absoluut, maar om censuur te vermijden, pleit ik eerder voor een lijst van enkele limitatief opgesomde misdrijven waarvoor de grote sociale platformen eigenmachtig inhoud kunnen en moeten verwijderen”, vindt Bourgeois. “Optreden tegen beweerde illegale inhoud komt in een rechtsstaat aan de rechter toe”. 

Bourgeois vindt het tot slot een gemiste kans dat het voorbeeld van ons land, waar censuur zowel offline als online bij Grondwet verboden is, niet als leidraad genomen werd in dit Europese voorstel. “Diezelfde EU die er nochtans prat op gaat onze rechten en vrijheden te beschermen”, aldus Bourgeois.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is