Akkoord met aanpassing zetelverdeling EP, maar niet met 15 zetels meer

Door Geert Bourgeois op 13 september 2023

De N-VA-fractie in het Europees Parlement (EP) is grote voorstander van een actualisering van de zetelverdeling in het EP, maar ziet geen reden om daartoe de totaliteit van het aantal zetels te vermeerderen met 15 extra zetels.

De huidige zetelverdeling per lid- en deelstaat was niet langer representatief. Een rechtzetting is dan zeker te verantwoorden. De totale kosten onnodig opdrijven door 15 extra zetels te creëren is dat niet”, aldus delegatieleider Geert Bourgeois.

Vandaag stemde het Europees Parlement over de nieuwe samenstelling van het Europees Parlement na de verkiezingen in 2024.

De N-VA verwelkomt het voorstel waarbij het aantal zetels voor Vlaanderen verhoogt van 12 naar 13. Geert Bourgeois: “Hiermee wordt de scheve verhouding binnen België enigszins bijgesteld ten voordele van de Vlamingen. Ter vergelijking: Bulgarije, een lidstaat met een vergelijkbaar aantal inwoners, heeft 17 zetels”.

De N-VA onthield zich echter op het verslag in zijn geheel omdat we geen voorstander zijn van een toename van het totaal aantal Europese zetels. “We pleiten voor een zetelverdeling waarbij een toename van zetels voor lidstaten met een stijgend bevolkingsaantal wordt opgevangen binnen het huidige totaalaantal zetels met een verschuiving ten aanzien van lidstaten die demografisch achteruitgaan”, besluit Bourgeois.

 

Achtergrond 

De samenstelling van het Parlement wordt vóór elke verkiezing beoordeeld op basis van de recentste bevolkingscijfers en in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in de Verdragen. Zo bestaat het Parlement uit maximaal 750 EP-leden plus de Voorzitter, heeft elk EU-land niet minder dan 6 en niet meer van 96 zetels en geldt het beginsel van degressieve evenredigheid. https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20230911IPR04910/europ...

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is