50.000 euro voor het European Insitute of Peace om buitengrenzen EU te stabiliseren

Door Geert Bourgeois op 28 december 2017, over deze onderwerpen: Buitenlands Beleid

Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois, kent de Vlaamse regering een subsidie van 50.000 euro toe aan het European Institute of Peace voor zijn werking in Zuid-Libië. “Het project bemiddelt in conflicten tussen lokale bevolkingsgroepen. Door deze groepen uit hun isolement te halen en op te nemen in de internationale gemeenschap, vergroten we het draagvlak. Vlaanderen zet hiermee actief in op conflictpreventie en stabiliseert zo de buitengrenzen van de EU”, besluit minister-president Geert Bourgeois.

Het European Institute for Peace (EIP) is opgericht in 2014 door 8 Europese landen waaronder België en focust op conflictpreventie en vredesopbouw in conflictgebieden buiten de Europese Unie. Het instituut werkt binnen de lijnen van het EU-buitenlands beleid.

Sinds de omverwerping van het Kadhafi-regime in 2011, heerst er politieke chaos en onveiligheid in Libië en is het land een belangrijke transitroute geworden van illegale migratie naar Europa. Momenteel werkt het instituut in het zuiden van Libië, het richt zich op bemiddeling bij conflicten tussen plaatselijke bevolkingsgroepen. Het faciliteert daartoe de contacten tussen de regio, de VN, humanitaire organisaties en andere vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap. Het heeft een bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen zoals etnische minderheden, vrouwen en kinderen.

Door de lokale bevolking in het proces te betrekken en te consulteren over de toekomst van hun land kunnen we bijdragen tot de stabilisering”, besluit minister-president Bourgeois.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is