419.000 euro voor de restauratie van de parochiekerk Sint-Willibrordus in Berchem

Door Geert Bourgeois op 21 december 2016, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van 419.700 euro toe voor het uitvoeren van restauratiewerken aan de Sint-Willibrorduskerk in Berchem

De Sint-Willibrorduskerk is een blikvanger naast de Antwerpse Singel. In 1953 zijn al verschillende delen van deze kerk beschermd tot het volledige gebouw in 1983 beschermd is als monument. Voor de kerk, op het kerkplein, staat tevens een eeuwenoude rode beuk, die sinds 1949 beschermd is.

Deze tweede onroerenderfgoedpremie dient om de gevels en glasramen te restaureren. Bij het binnenkomen van de kerk trekt een glas-in-loodraam vervaardigd door Jan Wouters in 1948 meteen de aandacht. Het raam stelt Sint-Willibrordus en Fredericus de Merode voor, die van oudsher voor de gemeente Berchem een bijzondere betekenis hebben. Het raam sierde aanvankelijk de trappenhal van het gemeentehuis dat op het einde van de twintigste eeuw is gesloopt.

In een eerdere fase zijn de daken en voorgevel al gerestaureerd. In een derde en laatste fase komt de verwarmingsinstallatie en het orgel aan bod en wordt er sanitair voorzien.

Na de restauratie blijft de kerk bestemd voor de eredienst en als locatie voor talrijke concerten.

Achtergrondinformatie:

De Sint-Willibrorduskerk is de oudste bidplaats van Berchem en zou opgericht zijn door Sint-Willibrordus omstreeks 710 op een open plek in het Berchembos. Het was in eerste instantie een kleine houten bidkapel die in de negende eeuw tegen de vlakte ging door de Noormannen. Na de vernieling van dit eerste gebouw, is er een stenen kapel in laatgotische stijl opgetrokken.

Meer technische informatie:

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/10944

Foto’s:

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/over-ons/voor-de-pers/

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is