3 miljoen euro voor innovatieve oplossingen voor de klimaatverandering in het Zuiden

Door Geert Bourgeois op 10 december 2018, over deze onderwerpen: Buitenlands Beleid

Op voorstel van Vlaams minister-president Geert Bourgeois, ook bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking, keurt de Vlaamse regering twee subsidies voor een totaalbedrag van meer dan 3 miljoen euro goed om de gevolgen van de klimaatverandering in het Zuiden op een innovatieve manier op te lossen: 589.683 euro voor een project van iPropeller NV en de internationale stichting Ashoka in Sub-Saharisch Afrika en 2,5 miljoen euro voor het VN-Ontwikkelingsprogramma in Malawi.

“De ontwikkelingskansen in het Zuiden staan onder druk door de gevolgen van de klimaatverandering”, aldus Geert Bourgeois. “Niet alleen de klimaatverandering is er meer uitgesproken dan op het Noordelijke halfrond, de ontwikkelingslanden zijn bovendien veel afhankelijker van natuurlijke hulpbronnen om in hun levensonderhoud en inkomens te voorzien.”

De landen in het Zuiden beschikken over een lagere financiële en technische capaciteit om zich met de gepaste technologie te wapenen tegen de klimaatverandering.

iPropeller NV en Ashoka

iPropeller NV lanceert samen met de internationale stichting Ashoka een project met innovatieve oplossingen. Het project bestaat uit vijf specifieke doelstellingen:

Het actief ondersteunen van beloftevolle sociaal ondernemers door middel van een accelerator;
Het stimuleren van multi-actor partnerschappen die klimaatverandering in Sub-Saharisch Afrika willen aanpakken;
Het ondersteunen van multi-actor projecten over klimaatverandering in Sub-Saharisch Afrika;
Lessen trekken en verspreiden naar andere actoren;
Succesvol projectmanagement.

Om dit project meer slagkracht te geven, keurt Vlaanderen een subsidie van 589.683 euro goed.

VN-ontwikkelingsprogramma

Malawi is erg kwetsbaar voor klimaatverandering en ervaart een toename van extreme weersomstandigheden, hogere temperaturen, meer en onregelmatige regenpatronen, droogte… die een negatieve impact hebben op het welzijn en de welvaart van Malawiërs.

De algemene doelstelling van dit project is het versterken van de capaciteit van districtsraden voor het beter beheren, monitoren en antwoorden op klimaatverandering in de districten Mzimba en Kusungu.

Het project werkt in op drie specifieke doelstellingen:

het verbeteren van de capaciteit van districtsraden voor het integreren van klimaatadaptatie in de districtontwikkelingsplannen;
een geïntegreerde bescherming van waterwingebieden uitbouwen;
het verminderen van de blootstelling van gemeenschappen aan klimaatgerelateerde risico’s en het verbeteren van de klimaatadaptatiecapaciteit van kwetsbare huishoudens.

Het project combineert dus bestuurskrachtversterking (districtsniveau) met concrete adaptatiemaatregelen op lokaal niveau (gewas- en inkomensdiversificatie, bescherming stroomgebieden, irrigatie, bebossing en herbebossing, early warning systemen,…).

 

Achtergrondinformatie iPropeller en Ashoka

iPropeller en Ashoka beschikken over heel wat knowhow om de klimaatproblematiek in Sub-Saharisch Afrika aan te pakken.

iPropeller werkte al samen met diverse organisaties zoals de Europese Commissie, het duurzaamheidsinitiatief ‘The Shift’ en de Vlaamse overheid.

Ook de internationale stichting Ashoka heeft een uitgebreide ervaring in werken met sociale ondernemers en is al 27 jaar actief in Sub-Saharisch Afrika waar het vier kantoren heeft in Johannesburg, Nairobi, Lagos en Dakar. Daarnaast is Ashoka ook actief in ons land.

Gezien de ervaring van Ashoka inzake sociaal ondernemerschap is zij complementair aan iPropeller dat een sterk netwerk heeft in Vlaanderen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is