250.000 euro Vlaamse steun voor partnerlanden Mozambique en Malawi na dodelijke cycloon

Door Geert Bourgeois op 23 maart 2019, over deze onderwerpen: Buitenlands Beleid, Vlaamse regering

Vlaams minister-president Geert Bourgeois en Vlaams minister Koen Van den Heuvel betuigen hun medeleven voor de slachtoffers in de Vlaamse partnerlanden Mozambique en Malawi na de verwoestende doortocht van cycloon Idai en maken samen 250.000 euro aan humanitaire middelen vrij.

“Samen met onze Vlaamse diplomate in Zuidelijk Afrika volgen we de situatie op de voet. Voorlopig ligt het officiële dodental in Malawi en Mozambique al op minstens 557 slachtoffers, maar dit kan verder oplopen. Gezien de enorme schade en de humanitaire ramp die zich momenteel voltrekt, hebben we de opdracht gegeven om onmiddellijk € 250.000 vrij te maken om aan de actuele noden tegemoet te komen”, zeggen minister-president Geert Bourgeois en minister Koen Van den Heuvel.

De bijdrage gaat voornamelijk naar het lenigen van de meest dringende noden. Het Rode Kruis Vlaanderen spant zich momenteel volop in om veilig water, een voorlopig onderdak en de nodige basisgoederen te bezorgen aan mensen die hun volledige hebben en houden kwijt zijn. De organisatie richt zich voornamelijk op de afgelegen rurale gemeenschappen die door overstromingen en landverschuivingen volledig afgesloten zijn en nog geen hulp hebben mogen ontvangen.

Daarnaast wordt ingezet op klimaatgerelateerde rampenparaatheid in de regio. Momenteel voert het Rode Kruis Vlaanderen met Vlaamse steun een klimaatproject uit, gericht op het versterken van de rampenparaatheid in een voor klimaatverandering kwetsbaar gebied (het grensgebied tussen Malawi en Mozambique). Dankzij de “crisis modifier”, een specifiek luik binnen dit programma, kon het Rode Kruis onmiddellijk middelen vrijmaken voor dringende hulp. Zo slaagde de organisatie erin 5.000 hulpgoederen ter plaatse te krijgen nog vóór de toegangswegen dagenlang afgesloten waren. 200 vrijwilligers werden getraind in dringende eerste hulp, die voor getroffen slachtoffers het verschil kunnen maken tussen leven en dood. Bedoeling is om deze dringende, zeer snel beschikbare reserves weer aan te vullen. Zo willen we niet enkel reactief, maar ook preventief werken rond klimaatgerelateerde rampspoed.

De Vlaamse diplomate in Zuidelijk Afrika staat voortdurend in contact met organisaties die werkzaam zijn in de getroffen regio. Samen met deze organisaties heeft Vlaanderen langlopende projecten die specifiek inzetten op het versterken van de lokale capaciteit om het hoofd te bieden aan de klimaatproblematiek in de regio en op het ondersteunen van de coördinatie van de humanitaire sector.

Minister-president Bourgeois: “De armste landen in het Zuiden worden getroffen door de klimaatverandering. Vlaanderen werkt daarom in functie van de burgerbevolking mee aan projecten in Malawi en Mozambique, die zich richten op duurzame, structurele oplossingen om de impact en negatieve gevolgen van de klimaatverandering te beperken.”

Minister Koen Van den Heuvel: “Met de 250.000 euro die we nu vrijmaken kan de eerste noodzakelijke hulp geboden worden zoals water en onderdak. Ook op lange termijn blijven we inzetten op lokale versterking om het Zuiden het hoofd te helpen bieden aan dergelijke rampen ten gevolge van de opwarming van de aarde.”

De Vlaamse overheid ondersteunde het globale en landenspecifieke humanitair systeem reeds met structurele financiering.  

  • Vlaanderen draagt jaarlijks 600.000 euro bij tot CERF, het VN-fonds voor humanitaire actie. Dit fonds kent 20 miljoen euro toe om de meest dringende noden in Malawi, Mozambique en Zimbabwe te lenigen.
  • 479.000 euro zal op korte termijn worden toegekend aan het SDG Acceleration Fund Malawi. Het fonds kan hiervan 160.000 euro onmiddellijk vrijmaken voor de meest dringende noden in Malawi.
  • Vlaanderen ondersteunt ook het noodhulpconsortium Cosaca (478.963 euro). Het consortium maakt deel uit van het “humanitarian country team”, waarin de VN-agentschappen, het Rode Kruis, NGO’s en de overheid de hulp coördineren. Deze structuur heeft tot doel een betere coördinatie te faciliteren van rampenmanagement in Mozambique.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is